พลังงานเพชรบุรี เปิดตัวพลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

เปิดอ่าน 4,128 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พลังงานเพชรบุรี เปิดตัวพลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
พลังงานเพชรบุรี เปิดตัวเครื่อง
1 )อบแห้งเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง โดยลดความชื้นภายในวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารเพื่อระงับการเจริญเติบโต ของจุลินทรีย์ ทำให้สามารถเก็บอาหารไว้ได้นานโดยไม่เสีย จึงทำให้กลายเป็นต้นกำเนิดของ “ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์”

134159

หลักการทำงานของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์คือ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกกระทบกับสิ่งที่นำมาอบแห้ง พื้นอลูมิเนียมสีดำ จะทำหน้าที่เป็นตัวดูดรังสีความร้อนโดยทำให้อุณหภูมิภายในสูงขึ้นและเกิดการถ่ายเทความร้อนเข้าไปในวัตถุดิบที่ชื้น

ประโยชน์ของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
– ใช้อบอาหารประเภทเนื้อและปลาได้ประมาณครั้งละ 1-1.5 กิโลกรัม/ครั้ง
– ใช้อบพืชผักและผลไม้ไว้รับประทาน อย่างเช่น กล้วยตากอบน้ำผึ้ง พริกแห้ง
ที่มา : เอกสารเผยแพร่ พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อเศรษฐกิจที่พอเพียง

2 )เตามหาเศรษฐีเป็นเตาที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนเตาอั้งโล่ตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอั้งโล่ ตามท้องตลาดถึง 29% ถ้าหากตามบ้านเรือนหันมาใช้เตามหาเศรษฐีจะสามารถประหยัดไม้ ฟืนและถ่านที่นำมาใช้ เป็นเชื้อเพลิงได้ถึง 500-600 บาท/ครัวเรือน/ปี

134160

ลองมาดูคุณสมบัติเด่นๆของเตามหาเศรษฐีกันบ้าง
– มีลักษณะเพรียวและน้ำหนักเบากว่า
– มีฉนวนกันความร้อนระหว่างถังเปลือกเตากับตัวเตาให้ความร้อนสูง อุณหภูมิกลางเตาประมาณ 1,000 – 1,200 องศาเซลเซียส
– อายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า 2 ปี
– ประหยัดถ่านกว่าเตาอั้งโล่ท้องตลาด 30 – 40%

ที่มา : เอกสารเผยแพร่ พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อเศรษฐกิจที่พอเพียง

มณฑิตา เขตนารี
ข่าวจังหวัดเพชรบุรีื


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พลังงานเพชรบุรี เปิดตัวพลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/39811