ร.ร.บ้านหัวเขา การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนชายแดนใต้ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,098 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 13 สิงหาคม 63 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนชายแดนใต้ ณ โรงเรียนบ้านหัวเขา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดมารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของการทำงานและสนับสนุนการเรียนการสอน ให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี และเพื่อให้องค์กร ชุมชน บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีการแสดงความคิดเห็นมีสัมพันธภาพและความข้าใจ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านหัวเขาจึงจัดโครงการเสริมสร้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับขุมชน

เพื่อเปิดโอกสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนระหว่างโรงเรียน กับชุมชนและองค์กรอื่น ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระว่างชุมชนกับโรงเรียน ต่อไป

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มม. น้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ร.ร.บ้านหัวเขา การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนชายแดนใต้ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/396902