อบจ.มุกดาหาร น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สู่การปฏิบัติในยุค New Normal

เปิดอ่าน 1,998 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการน้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สู่การปฏิบัติในยุค New Normal โดยมี นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ นายคนิม เบญมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธีจำนวน 400 คน ณ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร

นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทย์ กล่าวว่า โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ และโรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการให้บุคลากรด้านการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรมด้านมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2) ยึดมั่นในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน ด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1)รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ด้านมีงานทำ-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว และด้านการเป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการน้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สู่การปฏิบัติในยุค New Normal ขึ้น

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าในพระมหากษัตริย์ไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจพระราโชบายด้านการศึกษา แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านจิตอาสา รัชกาลที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าในแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร  รายงานจากมุกดาหาร

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มม. น้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อบจ.มุกดาหาร น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สู่การปฏิบัติในยุค New Normal

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/396839