นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็น​ประธานในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,069 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็น​ประธานในพิธี​ พร้อมด้วย​ท่านสจ.ตุลาธร ขามช่วง​ นายชวน​ อรัญมิ่ง​ กำนันตำบลขามเปี้ย ประธาน​ชมรมกำนันผู้ใหญ่​บ้านอำเภอ​โพธิ์ชัย​ /ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ ให้ศีลพร้อมเจริญพุทธมนต์โดยรองเจ้าคณะอำเภอ อ่านสารพระสังฆราชเจ้า สถานการณ์สารนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” วันที่ 10 สิงหาคม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 128 อย่างภาคภูมิ มั่นคง และยกย่องให้เป็นผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง กระทรวงมหาดไทย พร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบต่อไป โดยวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั้นก็คือ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563 เป็นเวลาถึง 128 ปี

ในการนี้เพื่อเชิดชูเกียรติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้เป็นที่ปรากฏ ในความเสียสละในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 พร้อมกันนี้ ยังได้มีการนำเสนอประวัติ ความเป็นมาของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ทราบถึงความสำคัญของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ทั้งนี้ สารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มีสารแสดงความปรารถนาดี กล่าวถึงความสำคัญของวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นับเป็นกลไกสำคัญในการช่วยอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินในระดับพื้นที่ ช่วยเหลือ ดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประขาชน และเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในการนำนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนตลอดมา ผมขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ ท่านที่มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งทุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ในการป้องกันและการควบคุมโรคในระดับตำบลหมู่บ้าน ส่งผลให้การจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผมหวังว่าทุกท่านจะได้ร่วมกันบูรณาการทำงานเชิงรุกโดยยึดหลักภาครัฐของประขาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป”** ในครั้งนี้ ท่าน*สจ.ตุล​ธร​ ขา​มช่วง​ให้เกียรติ​ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่​บ้าน​ ที่หอประชุม​ที่​ว่า​กา​รอ​ำ​เภอ​โพธิ์ชัย​* ท่านสจ.ตุล​ธร​ ขา​มช่วง​ มอบทุนและเป็นตัวแทน​ท่านส.ส.มอบทุนสนับสนุน​การจัดงานวันกำนัน​ ผู้ใหญ่​บ้าน​**โดยมีท่านกำนันชวน​ อรัญมิ่ง​กำนันตำบลขามเปี้ย ตำแหน่ง​ประธาน​ชมรมกำนันผู้ใหญ่​บ้านอำเภอ​โพธิ์ชัย​/ผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงจึงเล่าขานตามกันมาในอดีต​ ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่

ภาพ​/ข่าว​  คณิต ไชยจันทร์

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มมน้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็น​ประธานในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/395743