สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันกีฬาลีลาศผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาสุขสภาพให้แข็งแรง มีจิตใจและอารมณ์ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข

เปิดอ่าน 1,739 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ปิดงานการแข่งขันกีฬาลีลาศผู้สูงอายุ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง โดยนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง จัดโครงการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุง มีผู้ร่วมแข่งขันแข่งขันกีฬาลีลาศผู้สูงอายุจำนวน 60 คน

เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 10.81 ของประชากรมากกว่า 5 แสนคน จึงมีโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี มีความสมบรูณ์แข็งแรง และมีจิตใจและอารมณ์ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข ขณะที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรุ่น แต่ละคู่ที่ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล ของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้านการกีฬาและนันทนาการ อีกทั้งมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาสู่การปฏิบัติจึงกำหนดแผนงานโครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุงประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อผู้สูงอายุโดยตรงที่สามารถหาอาศัยสังคมปัจจุบันได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมและบุตรหลานต่อไป

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESS การขับมอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณฑ์ 720x180x280มมน้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันกีฬาลีลาศผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาสุขสภาพให้แข็งแรง มีจิตใจและอารมณ์ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/395385