จังหวัดราชบุรีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนองนโยบายรัฐบาล

เปิดอ่าน 1,195 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

PNOHT590828001001001
นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบางแพ นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัด นายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายวิรัตน์ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงข่าวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้ชื่องานว่า “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋แบบลึกซึ้ง เชิงเกษตร” ที่สวนกล้วยไม้เดอะบลูมส์ ออร์คิดปาร์ค อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดราบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอบางแพ-โพธาราม-และอำเภอดำเนินสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรีที่ว่า “ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีศักยภาพสูงมากในการผลิตสินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกมากมาย

 

PNOHT590828001001002

 

PNOHT590828001001003

 

สำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการขานรับนโยบายความร่วมมือท่องเที่ยวแบบวิถีเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว กระจายรายได้ไปสู่ภาคเกษตร สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 
ข้อมูลข่าวและที่มา
ขนิษฐา ลือสัตย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดราชบุรีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนองนโยบายรัฐบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/39505