จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จอมบึง ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เปิดอ่าน 1,613 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

PNOHT590828001001704

 

นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จอมบึง ประจำปี 2559 ที่ศูนย์วัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ วัดวาปีสุทธาวาส อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โดยมีนางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ กลุ่มชาติพันธุ์ เด็กและเยาวชนร่วมให้การต้อนรับ

 

PNOHT590828001001703

 

PNOHT590828001001705

 

สำหรับงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จอมบึง ประจำปี 2559 จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชาติพันธุ์ในอำเภอจอมบึง อาทิ ไทยยวน ไทยทรงดำ ไทยลาวตี้ ไทยมอญ ไทยจีน ไทยพื้นถิ่น ไทยกะเหรี่ยง และไทยเขมร ให้มีความเข้มแข็ง เกิดความรักสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมให้ในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวิถีชีวิต 8 ชาติพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ 8 ชาติพันธุ์ ชิมอาหารพื้นบ้าน 8 ชาติพันธุ์ และร่วมชมตลาดอมยิ้มย้อนยุควิถีไทยจอมบึง

 
ข้อมูลข่าวและที่มา
ธนพิชฌน์ แก้วกา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จอมบึง ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/39493