ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท้ายเหมือง ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ช่วยเหลือระบบงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน

เปิดอ่าน 5 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมีมาตรฐาน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาระบบงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้จิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ ได้มีความเข้มแข็ง มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการภัยพิบัติต่างๆได้ ให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นายยงยุทธ จิตสำรวย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท้ายเหมือง กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลทุกแห่งอย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อให้มีอาสาสมัครในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการแผนผัง เครือข่าย การติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา ได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองและองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย ร่วมกันจัดฝึกอบรมขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563


ขอบคุณภาพข่าวส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป โกอู๋/@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESSการขับ มอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณ 720x180x280มมน้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท้ายเหมือง ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ช่วยเหลือระบบงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/394322