โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จัดพิธีวันทา บูชาครู ให้กับนักเรียน รูปแบบใหม่ ประจำปี 2563 “สมดุลวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ปลอดภัยจาก โควิด 19”

เปิดอ่าน 17 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะครู – นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมประกอบพิธี วันทา บูชาครู ประจำปี 2563 ในรูปแบบใหม่ New Normal “สมดุลวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ปลอดภัยจาก โควิด 19” โดยมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีในอาคารหอประชุมแบบปิด มาเป็นสถานที่แบบเปิดเพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี ภายในโดรมกีฬาในร่มของโรงเรียน เพื่อลดความแออัด ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณะสุข กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส ให้บรรดาศิษย์ทั้งหลาย ได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของครู ตลอดจนเพื่อปลุกฝังค่านิยมที่ดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุน ทักษะทางวิชาการคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 อีกด้วย

ภาพ/ข่าว สมชาย เกตุฉาย
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์  รายงาน

*พื้นที่โฆษณา*

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Za5Fv
ช้อปเลย: ฿2,560.00 -45% | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า scooters สกูตเตอร์ไฟฟ้า

สินค้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี แดง,ดำพลังงาน ไฟฟ้ากำลังวัตต์ 120Wแบตเตอรี่ 12v 5AVx2ขนาดยาง ล้อPU 6นิ้ว /ยางถนนการชาร์จ ชาร์จแบบอัจฉริยะความเร็ว ประมาณ 5kgระยะทาง 6-9 kg (ขึ้นกับสภาพทาง)ปรับความเร็ว เปลี่ยนตาม STEPLESSการขับ มอเตอร์ขับเคลื่อนการขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่งรับน้ำหนัก 70kgขนาดบรรจุภัณ 720x180x280มมน้ำหนักสินค้า 10kg

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จัดพิธีวันทา บูชาครู ให้กับนักเรียน รูปแบบใหม่ ประจำปี 2563 “สมดุลวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ปลอดภัยจาก โควิด 19”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/394295