วิริยะ ทองผา ผู้รับใช้ประชาชนคนติดดินเปิดฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2563

เปิดอ่าน 35 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตัวแทนนายอำเภอหนองสูง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนบ้านงิ้ว ร่วมเปิดฝายชะลอน้ำ พร้อมเปิดโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้น นำมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายการขยายพื้นที่เพื่อการกสิกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและพังทลายของหน้าดิน ดังนั้น โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จึงเป็นกิจกรรมโครงการหนึ่งที่ช่วยปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และป้องกันการพังทลายของดิน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ อีกทั้งเนื่องในมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563

นายวิริยะ ทองผา กล่าวว่า โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคน้ำ เพื่อการเกษตรและการปศุสัตว์ และได้ขอความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนผ่านทางผู้นำท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยางมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กระผมเห็นความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำของราษฏรในพื้นที่ จึงได้อนุมัติให้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างทำฝายชะลอน้ำแห่งนี้เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ราษฏรในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและการปศุสัตว์ รวมทั้งให้สามารถใช้หลังฝายเป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรขนส่งวัสดุการเกษตรในพื้นที่ได้

ภาพ/ข่าว ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร รายงานจากมุกดาหาร

พื้นที่โฆษณา

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Be6d
ช้อปเลย: ฿1,689.00 -43% | ระบบนำทาง GPS จอติดรถยนต์ ในรถยนต์ 10.1 นิ้ว Android

-วิทยุ (FM);-สนับสนุนการอ่านดิสก์ U (เสียง/วิดีโอ/ภาพ);-ฟังก์ชั่นบลูทูธ;-เอาท์พุทเสียง RCA สามารถซับวูฟเฟอร์ของเล่นเชื่อมต่อกัน;-สนับสนุนฟังก์ชั่นการป้อนข้อมูลมุมมองด้านหลัง-อินพุตวิดีโอและเอาต์พุตวิดีโอ-ฟังก์ชั่นการเรียนรู้ของต้นฉบับพวงมาลัย;-สนับสนุนการป้อนข้อมูลวิดีโอกล้องติดรถยนต์;-การเชื่อมต่อ WiFi;-นำทาง GPS;-การเชื่อมต่อโทรศัพท์ในรถยนต์ (สำหรับโทรศัพท์ Android/iPhone);-สามารถติดตั้ง APP.

#ตัวรับสัญญาณแบบเสตอริโอ

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วิริยะ ทองผา ผู้รับใช้ประชาชนคนติดดินเปิดฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/391671