ส.ป.ก.ลพบุรี จัดทำโครงการสืบสานฝายชะลอน้ำ วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความยั่งยืน “รักษ์น้ำ รักษ์ดิน รักษ์ป่า”

เปิดอ่าน 13 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 29 กรกฎาคม2563 เวลา 09.00 น. ที่พื้นที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านซับน้ำหวาน หมู่ 5 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี(ส.ป.ก.ลพบุรี) ได้จัดโครงการ “สืบสานฝายชะลอน้ำ วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความยั่งยืน “รักษ์น้ำ รักษ์ดิน รักษ์ป่า” เพื่อเก็บรักษาปริมาณน้ำในลำคลองให้มากขึ้น รักษาระบบนิเวศน์เกษตร อีกทั้งยังให้เกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรในสภาวะที่ฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้ง โดยมี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ กิจกรรมประกอบด้วย การส่งฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน การปลูกหญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆรอบบริเวณฝายชะลอน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คนประกอบด้วย เกษตรกร นักเรียน และประชาชนในพื้นที่

โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในพื้นที่ ผนวกกับความรู้ตามหลักวิชาการ สร้างความเข้าใจ ด้วยกระบวนการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวให้เกษตรกร ในพื้นที่ได้รับรู้ถึงประโยชน์ วิธีการสร้าง การบำรุงรักษา และมีการจ้างผู้ช่วยแรงงานในชุมชนให้เกษตรกรมีรายได้ ทำให้เกิดครูฝายที่สามารถขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่น นำไปสู่การสร้างฝายชะลอน้ำ แบบชั่วคราว ให้กระจายไปพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการดำเนินการในพื้นที่ ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งสิ้น 18 ฝาย

ภาพ/ข่าว ปชส.ลพบุรี
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์  รายงาน

พื้นที่โฆษณา

คลิกเลย -> https://t.youpik.in.th/t.Be6d
ช้อปเลย: ฿1,689.00 -43% | ระบบนำทาง GPS จอติดรถยนต์ ในรถยนต์ 10.1 นิ้ว Android

-วิทยุ (FM);-สนับสนุนการอ่านดิสก์ U (เสียง/วิดีโอ/ภาพ);-ฟังก์ชั่นบลูทูธ;-เอาท์พุทเสียง RCA สามารถซับวูฟเฟอร์ของเล่นเชื่อมต่อกัน;-สนับสนุนฟังก์ชั่นการป้อนข้อมูลมุมมองด้านหลัง-อินพุตวิดีโอและเอาต์พุตวิดีโอ-ฟังก์ชั่นการเรียนรู้ของต้นฉบับพวงมาลัย;-สนับสนุนการป้อนข้อมูลวิดีโอกล้องติดรถยนต์;-การเชื่อมต่อ WiFi;-นำทาง GPS;-การเชื่อมต่อโทรศัพท์ในรถยนต์ (สำหรับโทรศัพท์ Android/iPhone);-สามารถติดตั้ง APP.

#ตัวรับสัญญาณแบบเสตอริโอ

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ส.ป.ก.ลพบุรี จัดทำโครงการสืบสานฝายชะลอน้ำ วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความยั่งยืน “รักษ์น้ำ รักษ์ดิน รักษ์ป่า”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/391610