สมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพ ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”

เปิดอ่าน 2 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบถุงยังชีพโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ,นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานสภาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร,นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร,ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว และผู้มีเกียรติ ที่ร่วมกันมามอบถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดมอบข้าวกล่องจากครัวมหาดไทยเคลื่อนที่ ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้กับทุกคนอีกด้วย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีที่จัดขึ้นนี้ เนื่องด้วยวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทย แต่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือ รัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา โดยจากวิกฤตดังกล่าวนี้ได้ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องหยุดดำเนินการ ประชาชนต้องหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ขาดรายได้ ทั้งนี้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจัดทำโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตั้งเป้าหมายมอบแจกจ่ายถุงยังชีพไม่น้อยกว่า 5,000 ถุง ซึ่งได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 300 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 และเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนั้นผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

จากนั้นนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะ ได้เดินทางไปที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้วฯ เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” สนับสนุนแผนปฏิบัติการ Quick Win 90วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เป็นการช่วยลดรายจ่ายในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และสามารถนำไปเป็นแหล่งอาหารของพระภิกษุสงฆ์และนักเรียน ณ แปลงสาธิตโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสีเขียว และโครงการฯนี้ ยังจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการบริโภคผักปลอดสารพิษ อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ชูชาต แดพยนต์ ทีมข่าวสมุทรสาคร

Loading…


TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพ ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/389433