เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโทษหนักเจอคุก 1 ปี ปรับ 3 ล้านมีผล 27 พ.ค.นี้

เปิดอ่าน 1,668 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 27 พ.ค.นี้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมเจอโทษหนัก จำคุก 1 ปี ปรับ 3 ล้านบาท จ่ายค่าเสียหาย 2 เท่า

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวม 96 มาตรา มีผลบังคับใช้ 27 พฤษภาคม 2563 นี้ เนื่องจากข้อมูลของแต่ละคนย่อมเป็นสมบัติส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ผู้อื่นจะมารับรู้หรือเอาข้อมูลไปใช้โดยพลการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลไม่ได้

โดยใน พ.ร.บ.นี้ระบุไว้ว่า “มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ทำให้หลังจากวันที่ 27 พ.ค. เป็นต้นไป การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail ภาพถ่ายที่สามารถยืนยันบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีได้ ทั้งนี้มีโทษสูงสุดคือ จำคุก 1 ปี ปรับ 3 ล้านบาท จ่ายค่าเสียหาย 2 เท่า

ฉบับเต็ม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

 

Loading…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโทษหนักเจอคุก 1 ปี ปรับ 3 ล้านมีผล 27 พ.ค.นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/387534