จังหวัดอุดรธานี จัดงาน sacict craft trend talk เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนักออกแบรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด Cultural Blends ที่ โรงแรมเซนทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เปิดอ่าน 2,380 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

อุดรธานี.หัตถศิลป์ไร้พรมแดน! sacict ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จัดงาน sacict craft trend talk เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนักออกแบรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด Cultural Blends ที่ โรงแรมเซนทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

1471960778634
นางแสงระวี สิงหวิบูลย์ ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า งาน sacict craft trend จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งงานี้เป็นเหมือนกลางวางแนวโน้มของงานศิลปหัตถกรรม ถึงแม้ว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นองค์ประกอบสำคัญ แต่ว่าภูมิปัญญาที่ไม่มีการพัฒนาก็เหมือนมีการหยุดนิ่ง craft trend ก็เป็นการวางทิศทางของงานศิลปหัตถกรรมว่าปัจจุบันมีทิศทางจะไปทางไหน ในปี 2557 เริ่มทำ craft trend เป็นปีแรก โดยการรวบรวมผลงานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหลายของ sacict ปี 2558 ก็มีการพัฒนามากมายขึ้น โดยเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาผ่านกิจกรรม trend inspiration workshop โดยรวบรวมแนวความคิดมุมมองเป็นจากนักสร้างสรรค์ รุ่นใหม่ กลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมร่วมสมัย สร้างการมีส่วนร่วม และก่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาของเทรนด์ และทำให้เกิดการนำไปทดลองใช้มากขึ้น

1471960776072
สำหรับในปี 2559 ทาง sacict ได้มีการสร้างสรรค์เทรนดขึ้นอีกครั้ง โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงมุมมองและทิศทางในเรื่องของงาน craft จากหลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ สื่อมวลชน นักสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลและให้เห็นทิศทาง craft trend ที่ชัดเจนขึ้น สามารถทำให้โดดเด่น มีความชัดเจนในตลาดโลก และพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินตามยุทธศาสตร์ โดยการส่งเสริมให้เกิดการนำเทรนด์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์
สำหรับแนวคิด Cultural Blends มองในแง่ของวิวัฒนาการของโลก เทคโนโลยีที่ทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น การสื่อสาร ทำให้เราเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ รู้ถึงความเหมือน ความแตกต่าง ในแง่ของการผลิตสินค้า การที่เรามีวัฒนธรรมของเรา จำเป็นจะต้องให้มีการปรับให้สอดคล้องกับผู้ชายด้วยเพราะ ฉะนั้นการผสมผสานในเรื่องของวัฒนธรรม การดัดแปลงไปใช้งานรังสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความน่าสนใจ อันก่อให้เกิดเทคนิคการผลิตชิ้นงานที่ยอดเยี่ยมเปรี่ยมความสวยงาม เพียบพร้อมด้วยประโยชน์ใช้สอย และเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่ชวนให้หลงใหลได้ไม่ยาก

ข้อมูลภาพข่าว/วรเชษฐ ธรรมเขต


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดอุดรธานี จัดงาน sacict craft trend talk เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนักออกแบรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด Cultural Blends ที่ โรงแรมเซนทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/38534