กลุ่มตัวแทนชาวบ้านอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิเข้าร้องประธานสภาให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อนกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศพื้นที่ทับที่ทำกินของพี่น้องประชาชนกว่า 2แสนไร่

เปิดอ่าน 156 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

กลุ่มตัวแทนชาวบ้านอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิเข้าร้องประธานสภาให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อนกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศพื้นที่ทับที่ทำกินของพี่น้องประชาชนกว่า 2แสนไร่

นายสุรินทร์ สุรินทร์ก้อนแกนนำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเขื่อนเขาแหลมประกาศทับพื้นที่ทำกินเมื่อปีพศ 2534 เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาชวนหลีกภัยเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิกว่า 7,000 เดือนที่ได้รับผลกระทบที่สภาผู้แทนราษฎรโดยมีเลขาธิการนายชวนหลีกภัยมารับพร้อมที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพื่อให้กรรมาธิการที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


จากการลงสำรวจพื้นที่เขตอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิ ของทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงเพื่อมารับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงทุกภาคส่วนเกิดจากกรณีพิพาก อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศ ทับพื้นที่สหกรณ์นิคมสร้างตนเอง 18 ทองผาภูมิและสังขละบุรี ตั้งแต่ปีพศ 2534 เป็นต้นมาซึ่ง มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 7,000 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ถึง เกื่อบ 2แสนไร่ จากการที่ลงไปรับทราบข้อมูล ทราบว่าเดิมทีในพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนอาศัยอยู่นับร้อยปีจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2518 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ออกราชกฎษฎีกาให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำอยู่มีที่ทำกินได้คนละ 50 ไร่ภายใต้สหกรณ์นิคมสร้างตนเอง 18 ทองผาภูมิและสังขละบุรีซึ่งจะมีการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ทำกินให้ประชาชนจำนวนครอบครัวละ 50 ไร่ในการประกาศราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2แสนไร่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2522 ทางการไฟฟ้าต้องการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจึงมาขอใช้พื้นที่สหกรณ์สร้างตนเอง 18 ทองผาภูมิและสังขละบุรีเพื่อสร้างเขื่อนเขาแหลมซึ่งหลังจากทำสร้างเขื่อนเขาแหลมแล้วทำให้น้ำท่วมในเขตพื้นที่สหกรณ์ทองผาภูมิและสังขละบุรี ที่มีเนื้อที่ประมาณ 2แสน ไร่มากกว่า 90% มีเพียงพื้นที่บางส่วนเท่านั้นรอบบริเวณเขื่อนที่น้ำท่วมไม่ถึงในการสร้างเขื่อนดังกล่าวมีการเวนคืนที่ดินแล้วก็จัดสรรที่ดินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยมีการจัดสรรที่ทำกินให้ 15 ไร่และจัดแบ่งให้ประชาชนได้สร้างชุมชนและบ้านพักอาศัยแต่บางรายก็ยังอยู่บริเวณรอบเขื่อนที่น้ำท่วมไม่ถึงโดยอาศัยทำแพในเขื่อนเพื่อเป็นที่พักอาศัยด้วยเพราะหลังจากมีน้ำแล้วประชาชนได้อาศัยน้ำในเขื่อนเพื่อประกอบอาชีพประมงแทนการทำเกษตรกรเพราะพื้นที่เดิมที่เคยทำเกษตรกรกลายเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำเป็นที่เรียบร้อยประชาชนกลุ่มหนึ่งจึงได้ทำแพอยู่บริเวณริมเขื่อนเพื่อทำการเกษตรและปลูกผักผลไม้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง ซึ่งจากการสำรวจก็มีประชาชนอยู่ในพื้นที่มากกว่า 7,000 ครัวเรื่อนที่ใช้ชีวิตในลักษณะแบบนี้แต่การใช้ชีวิตอยู่ในเขื่อนและริมเขื่อน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2534 กับถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมบังคับใช้กฎหมายอุทยานขับไลจักกลุ่มคนเหล่านี้ทำให้การใช้ชีวิตและดำรงชีวิตเป็นอยู่เป็นไปอย่างยากลำบาก
เพราะไม่สามารถสร้างบ้านถาวรได้และหากมีการซ่อมแซมบ้านหรือแพต้องไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่อุทยาน แต่การที่เจ้าหน้าที่จะอนุมัติให้จัดทำให้แก้ไขให้ซ่อมแซมนั้น บางครั้งประชาชนก็ต้องยอมจ่ายเงินให้กับกลุ่มบุคคล เพื่อจะได้อำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่กลุ่มบุคคล ใช้ ในการหาเงินกับกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยาน โดยอ้างว่าชาวบ้านอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ซึ่งผิด กฎอุทยาน การที่ชาวบ้านจะอยู่อย่างดีมีสุขได้จำเป็นต้องจ่ายเงินบางส่วนให้กับกลุ่มบุคคล ที่อ้างตนว่าถือกฎหมายอุทยานอยู่ในมือ
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ก็ไม่กล้าต่อกลอน หรือขัดขืน เพราะเกรงว่าครอบครัวของตนจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่

มีเพียงประชาชนบางกลุ่มที่ ทนไม่ได้กับการถูกกระทำ จึงต้องออกมาเรียกร้อง ขอความเป็นธรรม กับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กว่า 29 ปี ชาวบ้านดังกล่าวก็ยังอยู่ อย่าง หวาดระแวง เพราะไม่รู้ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่อุทยาน จับกุมวันไหน แต่ระหว่างการเรียกร้องตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน ก็ได้มี แนวทางในการแก้ปัญหาของภาครัฐเพื่อมาดูแลชาวบ้านในพื้นที่ โดยใช้ 30 มิ.ย พ.ศ.2541 ประกาศให้ คนอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยให้คนในชุมชนที่ อยู่ในเขต นิคมสหกรณ์ ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศพื้นที่ทับนั้นเข้าโครงการ 30 มิ.ย พ.ศ.2541 แต่ผู้ที่เข้าโครงการจะไม่ได้เอกสารสิทธิ์ใดๆ ซึ่งก็มีกลุ่มบุคคล บางรายที่เข้าร่วมโครงการ แต่บางรายก็ยังรอเจ้าหน้าที่มาสำรวจเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการ แต่ระหว่างรอที่เจ้าหน้าที่สำรวจเข้าร่วมโครงการนั้น ได้ถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของอุทยานจับกุม ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เป็นรายๆไป หากทำผิดกฎของอุทยาน แต่เมื่อปี พ.ศ. 2558 มีคำสั่ง คสช.ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายว่า ยางพารา ราคาตกต่ำ จึงอยากให้มีการตัดต้นยางพาราทิ้งและปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ด้วยนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคำสั่งของ คสช. ทำให้กลายเป็นดาบของเจ้าหน้าที่อุทยาน ที่จะมาบังคับใช้กฎหมาย กับประชาชนที่ยังไม่ได้เข้า 30 มิ.ย.พ.ศ.2541 ที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีการทำการเกษตรโดยการปลูกยางพารา กว่า 2,000 ไร่ โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นคำสั่ง คสช. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้นำสั่งให้ตัด
ทำลายต้นยางพาราของประชาชนที่มีการปลูกไว้อยู่เนื่องจากยางพาราล้นตลาด ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปลูกยางพาราถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีและจับกุมพร้อมกับยึดที่ดิน ซึ่งมีประชาชนที่จะถูกยึดที่ดินกว่า 2,000 ไร่เบื้องต้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำการตัดไปแล้วกว่า 1,000 ไร่ ยังเหลือประมาณ 1,000 ไร่ ที่ยังตัดไม่เสร็จเรียบร้อย หลังจากตัดต้นยางพาราเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่อุทยานก็จะยึดที่ดินดังกล่าวตกเป็นของอุทยานทันทีและดำเนินคดีกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างผลกระทบเกิดขึ้นวงกว้าง เพราะประชาชนที่เขามีอาชีพ ปลูกยางพารากรีดยางพารา เป็นหลัก จะถูกเจ้าหน้าที่อุทยาน อ้างนำคำสั่ง คสช.มาบังคับใช้กฎหมาย และจับกุมเขา แต่กลับกัน คนที่เข้าร่วม 30 มิ.ย. พ.ศ.25 41 ปลูกยางพาราเช่นเดียวกันกลับไม่จับกุมและยึดพื้นที่ ซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะ กรณีที่เขายังไม่ร่วม 30 มิ.ย.พ.ศ.2541 ก็เป็นเพราะเจ้าหน้าที่รังวัด ยังไม่ได้ไปรังวัด ที่ดินเขาเพราะเนื่องจากงบประมาณในการทำ ตารางวัด 30 มิ.ย พ.ศ.2541 ยังไม่ถึงชุมชนหรือบ้านของเขา นี่ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในเขตพื้นที่อำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิ ในกรณีที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมอากาศพื้นที่ครอบคลุม ซึ่งเรื่องดังกล่าวทางทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้เข้าไปพูดคุยกับ ตัวแทนหัวหน้าอุทยาน นายสุภาพ งานทองเหลือง โดยได้นำหนังสื่อจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ที่ตอบคำถาม นายสุรินทร์ สุรินก้อน และพวก เรื่องการเรื่องที่ดินทำกินราษฎรทองผาภูมิและนิคมสหกรณ์สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติทับซ้อนซึ่งนายสุรินทร์สุรินทร์ก้อนกับพวกได้เข้าร้องเรียนส่งหนังสือถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศร์ในวันที่ 23 กรกฎาคม 62 โดยตามที่อ้างจากหนังสือดังกล่าวประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อที่ 1 ให้แก้ไขปัญหาพื้นที่ของสหกรณ์ทองผาภูมิและนิคมสหกรณ์สังขละบุรีตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ปีพ.ศ 2518 ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเนื่องจากทำให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถทำกินและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ข้อ 2 ขอให้ราษฎรในพื้นที่นิคมสหกรณ์มีส่วนร่วมในการเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่โดยโดยยึดหลักประกาศพระราชกฤษฎีกาพ.ศ 2518 เป็นหลักและหากจะดำเนินการเกี่ยวกับวันแม่แบบขอให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อ 3 ขอให้ราษฎรที่ทำกินอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการทับซ้อนให้ทำกินได้ตามปกติจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและขอให้เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์ดำเนินการรังวัดที่ดินและออกหนังสือรับรองสิทธิ์ในการทำกินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ตามความรักนั้นทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ตอบออกมาว่า 1 ขนาดนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตความ onemap 2 หากมีความชัดเจนในการปรับปรุงแนวเขต onemap แล้วกรมส่งเสริมจะแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 3 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาในระดับพื้นที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะแจ้งให้นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิและนิคมสหกรณ์สังขละบุรีประสานงานหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีพื้นที่ทับซ้อนเพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติจนกว่าจะมีความชัดเจนในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตวัน map แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4 หากมีความชัดเจนในพื้นที่ทับซ้อนว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำนาจอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยมีนายเชิดชัยพรหมแก้วรองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมและตอบคำถามมาซึ่งจากเอกสารดังกล่าวชาวบ้านต่างตีความหมายว่าสามารถทำอยู่ทำกินในพื้นที่ของสหกรณ์นิคมในพื้นที่ทับซ้อนได้แต่ความเป็นจริงแล้วนายสุภาพงามทองเหลือและชี้แจงว่าตามข้อที่ 3 ขัดกับกฎหมายของอุทยานหาชาวบ้านจะทำอยู่ทำกินหรือทำเกษตรที่ซับซ้อนอาจจะขัดกฎหมายของอุทยานเว้นแต่จะมีการทำonemap เป็นที่เรียบร้อยถึงจะสามารถเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศพื้นที่ทับนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิและสังขละบุรีได้

โดยนายสุภาพ งานทองเหลืองได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ อุทยานก็จะบังคับใช้กฎหมายอุทยานกับประชาชนในพื้นที่เพราะ ยังไม่มีกฎหมายอื่นมายกเลิก อุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่ประกาศพื้นที่ครอบคลุมนิคมสหกรณ์ เว้นแต่หากมีการรังวัดและการตรวจสอบพื้นที่วันonemap เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ถึงจะยกเลิกพื้นที่ครอบคลุม นิคมสหกรณ์ ตามข้อบังคับ one map ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 13 โดยมีข้อที่ 7 ใจความสาระสำคัญว่า หลักเกณฑ์ที่ 7 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเอง หรือนิคมสหกรณ์ พิจารณาดังนี้ 7.1 กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่มีแนวเขตตามกฎหมายบังคับก่อนการกำหนดแนวเขตป่าไม้ข้างต้น ให้ใช้เขตนิคมสร้างตนเอง หรือเขตนิคมสหกรณ์ที่ไม่มีสภาพป่าเป็นหลัก โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ที่สภาพป่าให้ชัดเจน เว้นแต่บริเวณที่มีสภาพป่าตามผลการอ่าน แปล ตีความจากภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 2557-2558 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบข้อเท็จจริงในสภาพภูมิประเทศ 7.2 กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่มีแนวเขตตามกฎหมายบังคับภายหลังการกำหนดแนวเขตป่าไม้ข้างต้น ให้ใช้แนวเขตป่าไม้ข้างต้นเป็นหลัก


พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เดิม ของใครก็ตามผู้ที่มาทีหลัง ต้องยอมให้กับผู้ที่อยู่ก่อน ได้ใช้สิทธิ์นั้นซึ่งนิคมสหกรณ์ มีราชกฤษฎีกาออกมาก่อนอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ทำให้ข้อนี้ พื้นที่ดังกล่าวอาจจะต้องตกเป็นของสหกรณ์นิคมสหกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา one map ยังไม่ลงมาสำรวจพื้นที่ และทำรางวัดพื้นที่ นิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2518 แต่พื้นที่อื่นทั่วประเทศ onemap ลงพื้นที่ตรวจสอบหมดแล้วเว้นแต่ ที่นิคมสหกรณ์ ทองผาภูมิและสังขละบุรีที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ประชาชน ก็อยู่อย่างหวาดระแวง ล่าสุด อุทยานแห่งชาติมีกฎหมายและพระราชบัญญัติออกมาใหม่ ที่จะ บังคับใช้กฎหมายเดือนพฤศจิกายนพ. ศ. 2562 นี้ ให้ประชาชนหรือคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้แต่ก็ต้องอยู่ใต้ข้อบังคับของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหรืออุทยาน แต่จะไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆให้กับประชาชน แต่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เขาก็คงยังยึดติดแล้วรอความหวัง จากนิคมสหกรณ์สังขละบุรีและทองผาภูมิที่จะมาทวงคืนสิทธิ์ แล้วก็แบ่งจัดสรรที่ทำกินให้ตามเดิมที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัสและให้นิคมสหกรณ์สังขละบุรีและทองผาภูมิจัดสรรที่ดินให้ประชาชนจำนวน 50 ไร่ ดังนั้นความหวังเดียวที่ประชาชนในพื้นที่รอคอยและตั้งตารอว่าจะเกิดขึ้นจริงคือประชาชนในพื้นที่อยากได้สิทธิ์ที่ทำกิน จำนวน 50 ไร่กลับคืนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตนเองมีสิทธิ์ที่จะทำกินในพื้นที่ของตนเองอย่างไรก็ได้


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กลุ่มตัวแทนชาวบ้านอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิเข้าร้องประธานสภาให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อนกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศพื้นที่ทับที่ทำกินของพี่น้องประชาชนกว่า 2แสนไร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/384409