khaochad.com

จังหวัดศรีสะเกษเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อำเภอราษีไศล ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “138 ปี ราษีไศล พาลูก จูงหลาน นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าถุง เที่ยวเบิ่งบุญแข่งเรือ” (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00น ที่ลำแม่น้ำมูลหลังที่ว่าการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อำเภอราษีไศล ประจำปี 2562 โดยมี นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ และว่าที่ร้อยตรี ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล นำส่วนราชการอำเภอราษีไศล ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนและนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวงถวายศาลเจ้าพ่อดงภูดิน/ปู่ตาและศาลบริเวณท่าน้ำหลังที่ว่าการอำเภอราษีไศล พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงวงดนตรีโปงลางและเป่าสะไน รวมไปถึงการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแข่งขันเรือยาว 1 ประเภทเรือยาว 40 ฝีพายจำนวน 12 ทีม การแข่งขันเรือ้องถิ่นประเภท 5 ฝีพาย จำนวน 27 ทีม การเฉลิมฉลองเมืองราศีไศล 138 ปี การประกวดธิดาแม่ย่านาง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของกลุ่มแม่บ้าน การจำหน่ายอาหารปลอดภัย กิจกรรมรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้าของสถานศึกษาและเยาวชนจิตอาสา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลงของกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารท้องถิ่นกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวเรือปลอดเหล้า การประกวดวาดภาพเรียงความ วัฒนธรรมแห่งสายน้ำสร้างสุขให้ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและพัฒนาเชิดชูภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอราษีไศล ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการสร้างความรักในภูมิปัญญาของท้องถิ่นอำเภอราษีไศล

ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับสภาวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “138 ปี ราษีไศล พาลูก จูงหลาน นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าถุง เที่ยวเบิ่งบุญแข่งเรือ” ในระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย. นี้

ว่าที่ ร.ต.ธราธร กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับประเพณีแข่งเรือยาวของอำเภอราษีไศล ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่อนุรักษ์สืบมาแต่โบราณ มีการจัดการแข่งขันและสามารถสืบสานต่อเนื่องมาได้จนปัจจุบันนี้ โดยมีสิ่งที่เป็นดึงที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวและมีความแตกต่างจากการแข่งขันในที่อื่นๆ คือการแข่งขันเรือยาวของอำเภอราษีไศล มีการเป่าสะไน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชนเผ่าเยอ ที่ทำมาจากเขาสัตว์ โดยเฉพาะเขาควาย ทำให้เกิดเสียงโดยการดูดลมเข้า เป็นเครื่องเป่าหรือเครื่องดูด ซึ่งชาวเรือใช้เป็นสัญลักษณ์ในการรวมพลให้ฝีพายมีจิตใจฮึกเหิม และนัดหมายเวลา ซึ่งปัจจุบันมีการเป่าสะไน ประกอบดนตรีอื่นๆ เช่น พิณ แคน โหวด กลอง ซอ เข้าจังหวะดนตรี เป็นต้น นอกจากนี้อำเภอราษีไศล ยังได้คิดค้นท่ารำประกอบ เรียกว่าเซิ้งสะไน และจัดให้มีการประกวดเป่าสะใน ประกวดธิดาแม่ย่านางเรือและประกวดกองเชียร์ เพื่อเป็นการบูรณาการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมในปัจจุบัน เพื่อแสดงออกที่สะท้อนภาพอดีตและความเป็นมาของชนเผ่าเยออำเภอราษีไศล

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/uzDBsLldgVo

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *