พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำทีมจัดประชุมสัญจรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นท่องเที่ยวชุมชนคนบางกรวย

เปิดอ่าน 3,876 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเกษตรคุณปู ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เวลา 09.00 น. นำโดย นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมี นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมสัญจร ครั้งที่ 10/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2563 และเป็นการเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2562 และแจ้งการดำเนินงานตามปฏิทินการทำงานของกลุ่ม/ฝ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจที่สำคัญของกรมและตอบสนองนโยบายภารกิจงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ภายหลังการประชุม ท่านพัฒนาการจังหวัดและผู้บริหารยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนคนบางกรวยกับคณะทำงานท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดและบรูณาการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ในอำเภอบางกรวยต่อไปอีกด้วย ภายในพื้นที่ยังมีการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวีถี อำเภอบางกรวย ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก
ในการนี้ นางวิไลวรรณ บุญสายบัว หัวหน้ากศน.อำเภอบางกรวย ,นางสาวรัชนก โชติวิไลวรรณ หัวหน้ากศน.ตำบลบางคูเวียง,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะทำงานท่องเที่ยวชุมชนร่วมต้อนรับและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมรับประทานอาหารถิ่นพื้นบ้านร่วมกัน

ภาพ/ข่าว สมัย นิกูลรัมย์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำทีมจัดประชุมสัญจรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นท่องเที่ยวชุมชนคนบางกรวย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/384143