ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เตรียมปรับลดการระบายน้ำ หลังผ่านพ้นฤดูฝน น้ำต้นทุนเหลือไม่ถึง 35 เปอร์เซ็นต์

เปิดอ่าน 3,761 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เตรียมปรับลดการระบายน้ำ หลังผ่านพ้นฤดูฝน น้ำต้นทุนเหลือไม่ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ เก็บน้ำได้น้อยที่สุดหลังสิ้นสุดฤดูฝน ในช่วงเดือนเดียวกัน นับตั้งแต่ก่อสร้างเขื่อนมา 20 ปี

สถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มส่อเค้ารุนแรงกว่าทุกปี ขณะที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เตรียมปรับลดการระบายน้ำ หลังผ่านพ้นฤดูฝน น้ำต้นทุนเหลือไม่ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ เก็บน้ำได้น้อยที่สุดหลังสิ้นสุดฤดูฝน ในช่วงเดือนเดียวกัน นับตั้งแต่ก่อสร้างเขื่อนมา 20 ปี

นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการสงน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบุว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ณ เวลานี้ ถือน่าเป็นห่วงกว่าทุกปี เกษตรกรต้องใช้น้ำอย่างประหยัด งดการทำน่าปรัง และหันมาปลูกพืชน้ำน้อยแทน เนื่องจากปีนี้ ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณฝนสะสมมีน้อย ประกอบกับทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต้องปล่อยน้ำไปช่วยเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีให้ห้วงที่ผ่านมาเฉลี่ยวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ ณ ปัจจุบันนี้ มีปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือใช้การได้อยู่ไม่ถึงร้อยละ 35 ของความจุ ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่กักเก็บน้อยที่สุด หลังสิ้นสุดฤดูฝน เมื่อเปรียบเทียบจากสถิติ ในช่วงเดือนเดียวกันนับตั้งแต่ก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มาครบ 20 ปี

ซึ่งเขื่อนป่าสักฯ มีความจำเป็นต้องทยอยปรับลดการระบายน้ำลงท้ายเขื่อน ซึ่งขณะนี้ เปิดประตูระบายน้ำเพียงบานเดียวจากทั้งหมด 7 บาน เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ ในแม่น้ำป่าสัก ช่วงท้ายเขื่อน โดย ปริมาณน้ำในเขื่อน ล่าสุด ณ วันนี้ (8 พ.ย.2562) ปริมาณน้ำอยู่ที่ 333.62 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.75 จากปริมาณเก็บกักสูงสุดที่ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยไม่มีปริมาณน้ำที่ไหลลงพื้นที่รับน้ำของเขื่อน ทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจำต้องลดการระบายน้ำลงตามความเหมาะสม เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการบริโภคไปจนถึงฤดูแล้งปีหน้า (2563) โดยขอให้เกษตรกรที่ต้องอาศัยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ งดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง และ และหันไปปลูกพื้นน้ำน้อยแทน เพื่อป้องกันความเสี่ยง จากความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร จากปัจจัยการขาดแคลนน้ำ และภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นด้วย

ภาพ/ข่าว สมชาย เกตุฉาย
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เตรียมปรับลดการระบายน้ำ หลังผ่านพ้นฤดูฝน น้ำต้นทุนเหลือไม่ถึง 35 เปอร์เซ็นต์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/383986