จังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ก้าวสู่นครอัญมณี (มีคลิป)

เปิดอ่าน 4,001 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

บ่ายวันนี้ ( 7 พ.ย.62 ) ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ จี ที ไอ นายภูเก็ต คุณประภากร ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019”( International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019 ) ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี จัดขึ้นตามแนวคิด “พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ” ( Power of Gemstone and Jewelry ) เพื่อพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวเข้าสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก”

โดยจังหวัดจันทบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล นานาชาติ พลอย และ อัญมณีเครื่องประดับ ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวอรี่เซ็นเตอร์ ตลาดพลอย ถนนศรีจันท์ ซอยกระจ่าง และ OTOP Lifestyle เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันท์ ศูนย์รวมการซื้อขายพลอย และ อัญมณีของโลก ชักชวนนักลงทุน นักธุรกิจ และประชาชน นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับและประกวดพลอยเจียระไน พิธีมอบรางวัลโครงการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การประมูลพลอยเจียระไน สัมมนาอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครคื่องประดับ รวมถึงนิทรรศการ 5 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ Jewelry Design Gallery , Smart Jewelers Exhibition , Innovative Jewelry , New Heritage และ Innovative Lifestyle Jewelry

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/8c3-46O7v3c

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ก้าวสู่นครอัญมณี (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/383680