“คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับกองบริการการศึกษา มรภ.รำไพพรรณี แนะแนวเชิงรุก โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จ.ระยอง “

เปิดอ่าน 3,473 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. อาจารย์ดนัย โชติแสง ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับกองบริการการศึกษา มรภ.รำไพพรรณี ออกแนะแนวเชิงรุก ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง โดยให้ความรู้แก่นักศึกษา ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ด้านคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี กล่าวว่า กลยุทธ์การแนะแนวการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 จุดเด่น คือการเรียนจบภายใน 3 ปีครึ่ง ซึ่งมีโอกาสในการทำงานได้เร็วขึ้น ตอบโจทย์การแข่งขันในตลาดแรงในปัจจุบัน

ทั้งนี้ยังมีคณะอื่นๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมแนะแนวเชิงรุก ในครั้งนี้ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจ สอบถามข้อมูล และสมัครรอบโควตาเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว สุปราณี แก้วหุง จันทบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับกองบริการการศึกษา มรภ.รำไพพรรณี แนะแนวเชิงรุก โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จ.ระยอง “

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/383345