ผู้ว่าฯนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรีช่วงงานการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕

เปิดอ่าน 3,524 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พันเอกวิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จ.นนทบุรี นายกเทศบาลนครปากเกร็ด และคณะทำงานจากส่วนราชการจังหวัดนนทบุรีที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และกองอำนวยการร่วมช่วงงานการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนฯ และการสนับสนุนด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์


#ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี #นนทบุรีทีม
#PR.นนทบุรี #ส.ปชส.นนทบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าฯนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรีช่วงงานการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/382797