วิ่งวิ่งวิ่ง!! ป้องกันอัมพาต รพ.ตะกั่วป่า จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งต้านโรคเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอตะกั่วป่า (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,511 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา รายงานว่า ที่สวนสาธารณะพรุเตียว ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอตะกั่วป่า” โดยมี ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า ภาคเอกชน ประชาชน แพทย์ พยาบาล ทีมปั่นจักรยาน ทีมเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติฯที่จัดขึ้นครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร และวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร ตามเส้นทางที่กำหนดไว้นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวแสดงความชื่นชม ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างกระแสให้ประชาชนได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ที่สำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพและการป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง ที่เป็นภัยเงียบแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ สังคมทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  ดังนั้นการจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอตะกั่วป่า” ในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกาย ได้รับความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและวิธีการป้องกัน มิให้เกิดโรคดังกล่าว โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก อำเภอตะกั่วป่า โรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี หน่วยงานสาธารณสุขในเครือข่าย องค์กรภาครัฐ และเอกชน สื่อมวลชน รวมทั้งชมรมสร้างสุขภาพทุกชมรมที่มีความเข้มแข็งและการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า กิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอตะกั่วป่า”และขอต้อนผู้มีเกียรติ ทุกท่านเข้าสู่เมืองตะโกลาหรือเมืองตะกั่วป่าด้วยความยินดียิ่ง สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้พี่น้องประชาชน ได้ตระหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง หันมาใส่ใจออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง ส่งผลให้มีสุขภาพดี สามารถป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ และขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลในวันนี้

นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า กล่าวว่า คณะกรรมการจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอตะกั่วป่า” ในครั้งนี้ ตามที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับสถานพยาบาลทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลกปี 2562 ขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาโดยตลอด และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เดิน วิ่งป้องกันอัมพาต นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 หากมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ส่งผลให้ลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยทางโรงพยาบาลตะกั่วป่า เป็น 1 ในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดยร่วมกับอำเภอตะกั่วป่า หน่วยงานราชการ เอกชนและชมรมสร้างสุขภาพในอำเภอตะกั่วป่า และกำหนดเส้นทางเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร และวิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดสวนสาธารณะพรุเตียว นอกจากนี้ได้จัดบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน จัดนิทรรศการให้ความรู้ และให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/-smBIgssxg0

ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/พงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วิ่งวิ่งวิ่ง!! ป้องกันอัมพาต รพ.ตะกั่วป่า จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งต้านโรคเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอตะกั่วป่า (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/382375