“ นาที “ จับมือสมาคมแพทย์แผนไทยสนับสนุนปลูกพืชสมุนไพร เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชาวพัทลุง ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว

เปิดอ่าน 4,036 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุงคริสเตียน อ.เมืองพัทลุง นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมอาชีพแก่ชุมชน จ.พัทลุง ซึ่งสมาคมแพทย์แผนไทย สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสภาพดิน และสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆของสมาคมแพทย์แผนไทย พบว่าพื้นที่จังหวัดพัทลุงนั้นนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทเขา ป่า นา เล ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพัทลุงแล้ว พื้นที่จังหวัดพัทลุงยังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิดอันดับ 1 ของภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัด ประกอบด้วย อ.ป่าบอน อ.ตะโหมด อ.กงหรา อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต และ อ.ป่าพะยอม ซึ่งจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนควบคู่ไปรายได้จากการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า หลังจากนี้ทางเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมอาชีพแก่ชุมชน จ.พัทลุง สมาคมแพทย์แผนไทย สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ อย่างจริงจัง โดยให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด และจะมีการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้เตรียมความพร้อมในกาแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อการส่งออกแล้วเช่นกัน โดยสมาคมแพทย์แผนไทยเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานดังกล่าวด้วย มั่นใจว่าการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครั้งนี้จะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้ แก่ชาวพัทลุงเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “ นาที “ จับมือสมาคมแพทย์แผนไทยสนับสนุนปลูกพืชสมุนไพร เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชาวพัทลุง ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/382139