ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง

เปิดอ่าน 3,742 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นประธานในพิธีและผู้ร่วมโครงการกล่าวปฏิญาณต่อพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลพบุรี และสมาชิกชมรม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมเครื่องใช้จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันแก่ผู้ต้องขัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบยาลดไข้ บรรเทาปวด แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคลพบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ประธานสภาหอการค้าจังหวัดลพบุรี ประธานมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ และผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ ให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง

ภาพ/ข่าว เอกพงษ์ พรหมเรนทร์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/381606