ธนาคารการเกษตรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยโสธร (ธกส.ยโสธร) ยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จำนวน 3,453 ราย กว่า 167ล้านบาท พร้อมมอบสินเชื่อและมอบโฉนดที่ดิน เพื่อแก้ปัญหานอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

เปิดอ่าน 3,426 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้( 31ต.ค.62) นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งธ.ก.ส.จังหวัดยโสธรเป็นสถาบันเงินของรัฐ ที่เป็นที่พึ่งให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารและการแก้ปัญหานอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ณ.โรงแรมกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายเสียร สายกันดก ผอ.ธกส.ยโสธร ,คลังจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ,เกษตรลูกค้า ธกส. และประชาชนเข้าร่วมงานนับร้อยคน

ภายหลังประธานกล่าวเปิดงานแล้ว ได้มอบโฉนดที่ดินแก่ลูกค้า ธกส.ที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 20คน พร้อมกล่าวถึงโครงการฯดังกล่าวว่า ธกส.ยโสธร ร่วมกับ สำนักงานสำนักงานอัยการจังหวัด คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธร เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามนโนยายของรัฐบาลที่ต้องการไม่ให้มีหนี้นอกระบบผิดกฎหมาย โดยมีช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลุกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป การลดภาระหนี้นอกระบบโยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมหนี้และสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง อีกด้วธนาคารการเกษตร

ทางด้าน นายเสียร สายกันดก ผอ.ธกส.ยโสธร กล่าวว่า ธกส.สาขาในสังกัด สำนักงาน ธกส.จังหวัดยโสธร ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ ไปแล้ว จำนวน 3,453 ราย ต้นเงินกว่า 167 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อป้องกันหนี้นอกระบบ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกแน จำนวน 3,103 ราย ต้นเงิน 143 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อการแก้ไขหนี้นอกระบบ ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน จำนวน 350 ราย ต้นเงิน 24 ล้านบาท หากเกตรกรและประชาชนสนใจโครงการนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ธกส.ทุกแห่งใกล้บ้านของท่าน

ภาพ/ข่าว นิ่มนวล มานาดี รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ธนาคารการเกษตรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยโสธร (ธกส.ยโสธร) ยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จำนวน 3,453 ราย กว่า 167ล้านบาท พร้อมมอบสินเชื่อและมอบโฉนดที่ดิน เพื่อแก้ปัญหานอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/381346