สระบุรี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

เปิดอ่าน 3,602 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมูลนิธิคุณพุ่ม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี มีนางสาวดรุณี มูลคาภา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี ผู้รับประทาน ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติในพิธีการมอบทุนสนับสนุน การศึกษา ของมูลนิธิคุณพุ่ม ของทุนการศึกษาสำหรับ เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

ตามที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ คุณพุ่มทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา เด็กและเยาวชน พิการซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กพิการได้รับการ พัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในปี 2562 มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุน ให้กับเด็กและเยาวชนพิการ จากครอบครัวยากจน และขาดโอกาสจากทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน

สำหรับจังหวัดสระบุรีได้รับจัดสรรทุน ตามเกณฑ์ จำนวน 125 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 625,000 บาท และมูลนิธิคุณพุ่ม ได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ประสาน ดำเนินการมอบทุนการศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 125 คน เข้ารับประทาน ทุนมูลนิธิคุณพุ่ม จากพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 125ทุน

ภาพ/ข่าว สมพงษ์ ปานรุ่ง รายงาน สระบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/381338