ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบประมาณปี 2563 (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,624 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 30 ตุลาคม 2562เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ การประชุมชี้จงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ในเขตพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ วิธีการ ละเงื่อนไขในการรับค่าใช่จ่ายเพื่อบริการสาธารณะสุขการดำเนินงาน และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ ละมาตรฐานเขตพื้นที่ 3 นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิน 500 คน

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/Axh7y9miXTo

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบประมาณปี 2563 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/381175