กิจกรรม ” 30 ปีซีพี-เมจิ ยิ่งเติบโตยิ่งแข็งแรง” ถวายเป็นพระราชกุศล

เปิดอ่าน 3,483 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นาย แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงาน 30 ปีซีพี-เมจิ ยิ่งเติบโตยิ่งแข็งแรงถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ณ บริเวณ วัดหนองครก ตำบล หนองนาก อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ประชาชน ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทซีพี่-เมจิ ให้การต้อนรับ ภายในงานมีกิจกรรมการออกร้านของบริษัท การแจกนม ให้กับประชาชนชาวบ้านและนักเรียน ให้ดื่มฟรี พร้อมกิจกรรมตอบปัญหา และการแสดงบนเวที การปล่อยปลา ปลูกต้นไม้

ด้าน นาย วิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี-เมจิจำกัดในเครือจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เผยว่า บริษัท ซีพี-เมจิจำกัดในเครือจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาชาติ สังคมและ ประชาชน ให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน ตาม”ปณิธาน” ว่าด้วยหลักสามประโยชน์ สู่ความยั่งยืนของครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานจนถึงปัจจุบันตลอดเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา จึงได้ทำโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จนเป็นที่ยอมรับ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญพร้อมถ่ายทอดและต่อยอดแนวความคิดการ พัฒนาและดูแลสังคม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ผ่านมาบริษัทฯมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม แต่ไม่สามารถทำโดยลำพังได้ จึงมุ่งสร้างพันธมิตรและเครื่อข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ โดยสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและสร้างประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางควบคู่ไปกับการปลูกฝั่งพนักงานให้มีจิตอสา มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมต่อไป

ส่วนในปีนี้ทางบริษัท จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทในฐานะที่ ซีพี-เมจิ เป็นผู้นำตลาดนมสดพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ต รวมถึงการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ด้วยสินค้าที่อร่อย มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซีพี-เมจิ จึงได้วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้ตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มเติบโต เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมด้วยกลยุทธ์ดังนี้
1 .ขยายโปรดัคต์ไลน์ ครอบคลุมทุกเซ็กเม้นต์ของทั้งนมและโยเกิร์ต
2 . ขยายในทุกsub segment เพื่อสร้างความต้องการใหม่ เพราะพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมีความซับซ้อน หลากหลาย การทำsub segment จากตลาดเดิม เป็นการสร้าง Demand ใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตลาดผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ต
3 . เรามีศูนย์เรียนรู้การผลิตนม-โยเกิร์ต แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตนมและโยเกิร์ตให้กับผู้ที่สนใจผ่าน Milk Museum ที่นี่จะทำให้ทุกคนได้เห็นทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยหันมาบริโภคนมกันมากขึ้น เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรง สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสามารถสอบถามได้ที่ โรงงานสระบุรีโทร : 064-1830326 หรือ 064-1830327 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

ภาพ/ข่าว สมพงษ์ ปานรุ่ง สระบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กิจกรรม ” 30 ปีซีพี-เมจิ ยิ่งเติบโตยิ่งแข็งแรง” ถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/381057