สุรินทร์ สีสัน นักพากย์แข่งขันเรือยาวรุ่นเล็ก ลีลาเด็ดไม่แพ้นักพากย์รุ่นใหญ่ ทำเอาผู้ชมสองฝั่งแม่น้ำมูล ลืมร้อนไปตามๆกัน ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,829 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ (26 ต.ค. 62) ที่บริเวณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 อำเภอท่าตูม ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าตูม และองค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่ง จัดการการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า ประจำปี 2562 โดยมีนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานแข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และมีนายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ประธานจัดงานกล่าวรายงานความเป็นมาและประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมการแข่งเรือยาวอย่างคึกคัก สองฝั่งแม่น้ำมูล

โดยการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานแข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อำเภอท่าตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอท่าตูม และชาวอำเภอท่าตูม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ภายใต้แนวคิด สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ แข่งเรือยิ่งใหญ่ ไม่มีเหล้าเบียร์ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการจัดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เกิดประสิทธิผล และการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นวัตวิถี อัตลักษณ์ของอำเภอท่าตูม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอท่าตูม และช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีในชุมชนให้เป็นที่รู้จักหลากหลายช่องทางมากขึ้น

สำหรับงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือ ปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 อำเภอท่าตูม จัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานถึง 53 ปีแล้ว สืบเนื่องมาจากชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลา ช้านาน และเป็นเอกราชมาจนทุกวันนี้ สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งเพราะมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเอง แต่การที่วัฒนธรรมประเพณีของชาติจะสืบทอดต่อไปได้นั้น ต้องอาศัยคนในชาติช่วยกันรักษาและสืบสานจรรโลงไว้ หากไม่ช่วยกันส่งเสริมหรืออนุรักษ์ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไว้ ต่อไปอาจจะสูญสิ้นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อเนื่องกันมานาน และอาจสูญสิ้นความเป็นเอกราชของชาติได้

โดยบรรยากาศการแข่งขันเรือยาว เป็นไปอย่างคึกคึก โดยเฉพาะทีมพากย์เรือรุ่นเยาวชน ทั้งจากภาคเหนือ ใต้ และภาคอีสาน ที่มาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันพากย์เรือ ร่วมกับทีมพากย์เจ้าถิ่นรุ่นใหญ่ สามารถสร้างสีสันให้กับงานแข่งเรือได้เป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละคนสามารถออกลีลาพากย์เรือได้อย่างเมาส์มันสร้างความสนุกสนาน ให้แก่ผู้ที่ร่วมชมการแข่งขันเรือยาวได้เป็นอย่างดี ด้วยลีลา ท่าทางและถ้อยคำน้ำเสียงที่เด็ดและเร้าใจ ถือว่าลีลาการพากย์ไม่แพ้นักพากย์เรือยาวรุ่นใหญ่ หรือรุ่นพ่อที่คอยสลับกันพากย์ ซึ่งเด็กๆทั้งหมด เป็นถึงดีกรีเยาวชนในโครงการนักพากย์เรือเยาวชน ของ สสส. ที่โชว์ลีลาเด็ดของการพากย์เรือไม่แพ้รุ่นใหญ่ ทั้งที่มีอายุเพียง 11-14 ปีเท่านั้น ซึ่งลีลาการพากย์แต่ละคนทำให้บรรยากาศการชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ในปีนี้สนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีวงปี่พาทย์ที่คอยบรรเลงเพลงประกอบขณะพากย์ ซึ่งนอกจากจะมีผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแล้ว ยังมีเด็กๆอยู่ในวงดนตรีปี่พาทย์วงนี้อีกด้วย ทั้งหมดสามารถสร้างสีสันให้กับงานแข่งเรือยาวในปีนี้ได้เป็นอย่างดี

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/gcK5zcn5ZDE


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สุรินทร์ สีสัน นักพากย์แข่งขันเรือยาวรุ่นเล็ก ลีลาเด็ดไม่แพ้นักพากย์รุ่นใหญ่ ทำเอาผู้ชมสองฝั่งแม่น้ำมูล ลืมร้อนไปตามๆกัน ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/379831