ชัยภูมิ เดินหน้าแบนสารเคมี

เปิดอ่าน 3,828 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เช้าวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายทศ ตาลชัย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีภาคประชาชน(ด้านสิ่งแวดล้อม) รับหนังสือแสดงความประสงค์คัดค้านการใช้สารเคมี3ชนิด ซึ่งมีพาราควอต,ไกลโฟเซตและ คลอร์ไพริฟอส โดยยื่นข้อเสนอ4ข้อ
1. ยกเลิกการใช้งานและการจำหน่ายภายในเดือนธันวาคม2562
2. ให้คณะอนุกรรมการวัตถุอันตรายลงมติโดยเปิดเผยเพื่อแสดงความจริงใจต่อประชาชน
3. ให้มีมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ลงทะเบียนต้องการใช้สารเคมี3ชนิดนี้ต่อเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร
4. ในระยะยาวให้มีการส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการที่จะมีอาหารปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร
จากสมัชชาเครือข่ายป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายพิสิษฐ์ พลหาราช ประธานเครือข่าย พร้อมด้วยคณะกรรมการ นำหนังสือมอบผ่านไปยังงสำนักนายกรัฐมนตรี
หลังรับเอกสารนายทศ ตาลชัย ได้แสดงความขอบคุณที่มีองค์กรภาคประชาชนให้ความสําคัญในด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวแทนของชาวบ้านในการดูแลสังคมร่วมกันพร้อมรับปากจะนำเอกสารที่แสดงความประสงค์นี้ไปยังสนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

ภาพ/ข่าว คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าวจ.ชัยภูมิ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชัยภูมิ เดินหน้าแบนสารเคมี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/377995