สืบสานตำนานงานบุญ ประเพณีตักบาตรพระร้อย(เทโวโรหณะ) อ. วิหารแดง จ. สระบุรี

เปิดอ่าน 3,593 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เวลา 09.00 น. ด้าน นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอวิหารแดงเป็นประธาน งานสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อย(เทโวโรหณะ) ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ณ วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ตำบล เจริญธรรม อำภอ วิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีนายฉลวย อินทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม พร้อมคณะผู้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อยเทโวโรหณะ ในสัปดาห์แรกของการออกพรรษาของทุกปี

เนื่อง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจริญธรรมได้ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ลานธรรมหลวงพ่อใหญ่วัดเขาน้อยจอมสวรรค์และโรงเรียนวัดเข้าน้อยจอมสรรค์พร้อมผู้นำชุมซุนในพื้นที่ ได้เห็นว่าวัดเขาน้อยจอมสรรค์ มีพื้นที่และความเหมาะสมที่จัดงานสืบสาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะหรือตักบาตรพระร้อย เนื่องจากบนยอดเขาน้อย มีหลวงพ่อ ใหญ่ประดิษฐานอยู่ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมีบันไดทางขึ้น 204 ขั้นเดิมทางวัดผู้นำชุมชนและชาวบ้านในเขตพื้นที่ได้รวมกันจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโรโวหณะมาหลายปีตั้งแต่ โบราณกาลแล้วในปี2501ได้มีการบูรณะเนื่องได้มีการปล่อยร้างมานานจนถึงในปี พ.ศ 2554ได้มีการเสนอของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม เพื่อสนับสนุนการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ ขึ้นนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นตันมา องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมจึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณและจัดงานสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะหรือตักบาตรพระร้อยขึ้นซึ่งถือเป็นงานประจำปีของพื้นที่ตำบลเจริญธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม เชิงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งในรอบหนึ่งปี จะมีขึ้นครั้งเดียวและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนรรมขอ งตำบลเจริญธรรม สืบไปการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน100รูปทุกปี


ภาพ/ข่าว สมพงษ์ ปานรุ่ง สระบุรี รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สืบสานตำนานงานบุญ ประเพณีตักบาตรพระร้อย(เทโวโรหณะ) อ. วิหารแดง จ. สระบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/377819