พิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่น 76”

เปิดอ่าน 3,590 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่น 76” โดยมี อ.ผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกและนายทะเบียนสมาคมฯ อ.สุเมธ นาเจริญ อุปนายกและฝ่ายวิทยุฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ดร.นำชัยชนะ ดีวิ อ.เสน่ห์ พึ่งทอง และ “เอก รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง” ดารานักแสดง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่อยู่วิทยา สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พหลโยธิน ๗ (ซอยอารีย์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ

นายบริพันธ์ฯ กล่าวว่า ทางสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) ได้เปิดอบรมหลักสูตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่อง ตามการบุกเบิกของ อ.วีระ ลิมปะพันธ์ อดีตนายกสมาคมฯ ท่านเป็นผู้ริเริ่มตามกฎ จนกระทั้งถึงปัจจุบัน รวม 75 รุ่น รุ่นของท่านนับเป็นรุ่นที่ 76 มีผู้เข้ารับการอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5,000 คน ซึ่งส่วนมากเป็นคนในวงการสื่อสารมวลชน ที่เข้ามาอบรมและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีหลายๆ คนที่เข้ารับการอบรมไปแล้วประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้านสื่อสารมวลชน เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อให้หลักสูตรนี้เกิดประโยชน์ต่อทุกท่าน ในปีนี้ทางสมาคมนักวิทยุฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอลมากขึ้น มีวิชาที่ให้ความรู้เรื่องสื่อออนไลน์ หรือ New Media Online เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย อ.วิศรุต ปิยกุละวัฒน์ อุปนายกฝ่ายโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลสมาคมฯ ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี อ.ถวิล ปานศรี อ.ประยูร จันเปรม อ.พงษ์พัฒน์ ศรีจันทร์ น.ส.ชุติพันธ์ ลิมปะพันธุ์ เลขาธิการสมาคมฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร เพื่อสอนให้กับสมาชิกและคนทั่วไปแบบที่สามารถใช้ได้จริง รู้จริงเป็นอาชีพได้จริง

ในเรื่องของหลักสูตรเตรียมไว้จะมีเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ที่จะทำสื่อต่างๆ กฎหมายที่ต้องรู้เกี่ยวกับวิทยุ ทีวี สื่อออนไลน์ ความถี่ การเขียนข่าวในสื่อโซเชียล การวางแผนผลิตสื่อ การสัมภาษณ์ การจัดรายการในรูปแบบนิวมีเดีย หรือบนสื่อออนไลน์ต่างๆ เทคนิคที่สำคัญๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ วิชาหลักการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ บรรยายโดย อ.ธีรพงษ์ โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ วิชาเทคนิคการเป็นผู้ประกาศ โดย อ.สิริรัตน์ นิ่มเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วน พัฒนามาตรฐานผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช. วิชาจรรยาบรรณนักจัดรายการ โดย อ.ทวินันท์ คงคราญ และอาจารย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน ที่จะมาถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 76” ในครั้งนี้ด้วย

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/Y__wsB_uKt0

ภาพ​/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่น 76”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/377780