ชมรมศิษย์เก่าดงตาลวิทยา และโรงเรียนดงตาลวิทยา แถลงข่าวเดินวิ่งการกุศล ดงตาลวิทยามินิมาราธอนครั้งที่ 1

เปิดอ่าน 3,430 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนดงตาลวิทยาคม ได้มีการแถลงข่าว ดงตาลวิทยามินิมาราธอนครั้งที่ 1 ณห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนดงตาลวิทยา นำโดย นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ประธานชมรมศิษย์เก่าดงตาลวิทยา คุณสมชาย เฮงทรัพย์กุล ประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพรักษ์ทานตะวัน และคุณแบงค์ ศรราม น้ำเพชร เข้าร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยในปี 2562 โรงเรียนดงตาลวิทยาจะมีอายุครบ 41 ปีแห่งการก่อตั้ง ชมรมศิษย์เก่าดงตาลวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชมรมครูเก่าดงตาลวิทยา ผู้บริหารคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนดงตาลวิทยา กำหนดจัดโครงการดงตาลวิทยามินิมาราธอนครั้งที่ 1 run for found 2019 เพื่อระดมทุนในการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนดงตาลวิทยา เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน เยาวชน คณะครู บุคลากร และประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการวิ่ง และเพื่อจัดหารายได้สร้างโดมอเนกประสงค์สำหรับกิจกรรมให้นักเรียนและชุมชน

ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภท VIP Run ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร สามารถเลือกระยะทางวิ่งได้ ค่าสมัคร 1,200 บาท จำนวนรับ 500 คน ประเภทที่ 2 Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท ประเภทที่ 3 มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 450 บาท ทางประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 รวมกัน 300 คน สำหรับของที่ระลึก ประเภท VIP จะได้รับเสื้อโปโล หมวก เสื้อยืด เหรียญ ประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร จะได้รับ เสื้อยืด และเหรียญที่ระลึก ประเภทที่ 3 มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร จะได้รับ เสื้อยืดและเหรียญที่ระลึก
สำหรับรางวัลการแข่งขันในประเภทต่างๆ ได้แก่ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร สำหรับนักวิ่ง overall ชาย 1 หญิง 1 รางวัล ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร( ขอสงวนสิทธิ์ในการรับถ้วยเกียรติยศของรุ่นอายุ)
ถ้วยเกียรติยศสำหรับลำดับ 1-10 ทั้งชายและหญิงของประเภทการแข่งขันฟันรัน 5 กิโลเมตรโดยไม่แบ่งรุ่นอายุ
รางวัลพิเศษสำหรับชมรมที่ส่งสมาชิกเข้าแข่งขันสูงที่สุดจำนวน 10 รางวัล
ของขวัญสำหรับผู้สมัครแข่งขันแฟนซีรัน

โดยกติกาการแข่งขันนั้น ใช้เกณฑ์การแข่งขันตามหลักและกติกาสากลของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ หรือ iaaf โดยมีทีมกรีฑา วิ่ง ของชมรมวิ่งรักษ์ทานตะวัน จังหวัดสระบุรีและชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ตัดสินและชี้ขาดการแข่งขันในแต่ละประเภท สามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สมัครที่งานธุรการโรงเรียนดงตาลวิทยา หมู่ 12 ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนดงตาลวิทยา ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 485 คน มีนายสิปปนนท์ คงอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา

ภาพ/ข่าว เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชมรมศิษย์เก่าดงตาลวิทยา และโรงเรียนดงตาลวิทยา แถลงข่าวเดินวิ่งการกุศล ดงตาลวิทยามินิมาราธอนครั้งที่ 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/377496