แม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำกำลังพล ใช้ยุทธศาสตร์คนดี และความจริงใจ เดินหน้าแก้ปัญหาชายแดนใต้ ปี 63

เปิดอ่าน 3,402 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะ,มอบนโยบาย และข้อเน้นย้ำการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่กำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ปฏิบัติงานในส่วนของกองบัญชาการ ได้รับทราบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยนายทหาร, นายสิบ และลูกจ้าง ร่วมรับฟังคำชี้แจงจำนวน 1,035 นาย
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวกับกำลังพล ที่มารับฟังคำชี้แจงว่า วันนี้ต้องการจะพบปะชี้แจงทำความเข้าใจกับกำลังพลทุกนายที่ได้มาร่วมกันทำงานให้ประเทศชาติ โดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ทำให้สถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานปี 2563 จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้วยการสู้ด้วยความจริง เน้นประชาชนมีส่วนร่วม จะทำตามหน้าที่ ตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบให้ดีที่สุด และยังคงงานสำคัญเร่งด่วน 5 งาน ด้วยการปฏิบัติเชิงรุก ทั้ง งานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย ใช้การปฏิบัติการเชิงรุก เช่น CCTV การเฝ้าระวังด้านการข่าว การตั้งด่านสกัดการเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรง การลาดตระเวนจรยุทธ การวางฐานข่าว , งานการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบ 98% ต้องการให้ดำเนินการแก้ไขเป็นอันดับ 1 ถือเป็นความต้องการสูงสุด ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เดินหน้าปราบปราบตัดวงจรผู้ค้ายาเาพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ต่อไปเข้าหมู่บ้าน “ซ้ายต้องมองยา ตาต้องมองโจร” เพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดไปควบคู่กับการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย งานการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ความสันติสุขจะต้องกลับมา ซึ่งขณะนี้ทางศูนย์สันติวิธีและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนต่างๆได้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง, งานการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ได้มีการดำเนินงานตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ งานการเสริมสร้างความเข้าใจ ต้องเข้าไปสร้างความเข้าใจ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในพื้นที่อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ด้านกำลังพล จะนำยุทธศาสตร์คนดีมาเป็นหลักในการคัดเลือกคนดี มีความสามารถ และทุ่มเทเสียสละในการทำงานเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด พร้อมกวดขันวินัยกำลังพลทุกระดับ กำลังพลทุกนายต้องมีความสุข การทำงานเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องไม่มีการสร้างเงื่อนไขใดๆโดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดจะโดนลงโทษขั้นสูงสุด และขอให้กำลังพลทุกนายระลึกเสมอว่า ทุกคนมีค่า ทุกคนเป็นตัวแทนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพราะฉะนั้นต้องมีความระมัดระวังเรื่องภาพลักษณ์และศักดิ์ศรี เพราะมีประชาชนคนไทยทั้งประเทศเฝ้ามองและตั้งความหวังว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะดีขึ้น การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยความจริงไม่บิดเบือน เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนจะมีความเชื่อมั่นศรัทธา “วันนี้ต้องขอบคุณกำลังพลทุกนาย ถือเป็นการเริ่มวงรอบการทำงานในปี 2563 ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน และต้องช่วยกันเดินหน้าทำพื้นที่ให้สงบสุขโดยเร็วๆ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวทิ้งท้าย

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำกำลังพล ใช้ยุทธศาสตร์คนดี และความจริงใจ เดินหน้าแก้ปัญหาชายแดนใต้ ปี 63

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/376996