ศูนย์การบินทหารบกลพบุรี และจิตอาสาร่วมกันพัฒนาวัด

เปิดอ่าน 3,282 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่วัดทุ่งสิงโต ตำบลเขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี พลตรี วรุตม์ นนทวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก พร้อมด้วยกำลังพล ข้าราชการ ศูนย์การบินทหารบก รวมทั้งผู้นำชุมชนพื้นที่ ตำบลเขาพระงาม และประชาชนจิตอาสา ได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อร่วมมือร่วมใจ ในการทำกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ โครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาวัดทุ่งสิงห์โต

ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดี มีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รว มทั้งสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางพระราชดำริต่างๆ ดังพระบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดไป ศูนย์การบินทหารบก ร่วมกับผู้นำชุมชนพื้นที่ ได้ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาวัดทุ่งสิงห์โต” เพื่อน้อมนำ พระราโชบายในการดูแลรักษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม ชุมชนน่าอยู่อาศัย

ภาพ/ข่าว พีรพล ปานเกลียว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์การบินทหารบกลพบุรี และจิตอาสาร่วมกันพัฒนาวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/376869