เครือข่ายเกษตรกรภาคตะวันออก กว่า 500คน เข้าร่วมการเสวนาการแบน 3 สารเคมี

เปิดอ่าน 3,217 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เครือข่ายเกษตรกรภาคตะวันออก กว่า 500คน เข้าร่วมการเสวนาการแบน 3 สารเคมี ขณะชาวสวนลำไยเผย ยังมีความจำเป็นต้องใช้ รับได้หากมีการควบคุมการใช้ แต่ไม่อยากให้ยกเลิก

ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เครือข่ายเกษตรกรภาคตะวันออก ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกลำไยและทุเรียนจากจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เข้าร่วมเสวนา กรณีที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติให้ดำเนินการออกประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด โดยคณะกรรมการสั่งให้ยุติการนำเข้าภายในเดือนธันวาคม 2561 และยุติการใช้ทั้งหมดภายใน เดือนธันวาคม 2562 อย่างเข้มงวด ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นข้อถกเถียงกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยการเสวนาครั้งนี้ เพื่อร่วมพูดคุยกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ เพื่อต้องการหาข้อสรุปว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด คือ คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ยังมีความจำเป็นต้องใช้ต่อ และช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอต่อ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายธนิต จีนะจิตต์ รองประธานกลุ่มทำสวนเอาเงิน ไม่ได้เอาเงินทำสวน หนึ่งในผู้ ร่วมการจัดงานในครั้งนี้ เปิดเผยว่า กลุ่มเครือข่ายฯ มีความเห็นร่วมกันที่จะแสดงพลังของเกษตรกรในการออกความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าว โดยการเชิญเกษตรกรรายใหญ่จากจังหวัดภาคตะวันออก มาให้แนวทางการใช้อย่างปลอดภัย และขอความเห็นจากเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปเสนอยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

ด้านนายชรัตน์ เนรัญชร เกษตรกรสวนลำไย เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวการแบน 3 สารเคมีดังกล่าว โดยส่วนตัวทำสวนลำไย กว่า 200 ไร่ และได้ใช้ ยากำจัดศัตรูพืช เช่น ไกลโฟเซต มาโดยตลอด ซึ่งกระบวนการใช้ก็ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางภาครัฐได้วางไว้ และมีการป้องกันขณะใช้สาร เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพมาโดยตลอด ซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกการใช้ รับได้หามีการจำกัดการใช้ เพราะตนเองยังมีความจำเป็นต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืชชนิดนี้อยู่ จึงมาร่วมแสดงพลังชาวสวนในวันนี้เพื่อหาข้อสรุปและร่วมเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรต่อไป

ภาพ/ข่าว สุปราณี แก้วหุง จันทบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เครือข่ายเกษตรกรภาคตะวันออก กว่า 500คน เข้าร่วมการเสวนาการแบน 3 สารเคมี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/376856