ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษนำทีมเครือข่ายร่วมกับท่องเที่ยวกีฬาและททท.ดันการท่องเที่ยวสู่ชุมชน (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,225 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและสมาชิกประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และน.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ นำคณะกรรมการและสมาชิกประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือวางแผนแนวทางที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ จะปรับรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างไรให้ทุกคนช่วยกันคิด วิถีวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อสร้างเศรษฐกิจ เราจะทำให้ได้ทั้งสองอย่าง เพื่อชาวบ้านจะได้มีเงินโดยทำอย่างไรก็ได้ให้คนอื่นมาสัมผัสชุมชน เพราะชุมชนคือฐานที่แท้จริง ถ้าชุมชนเข้มแข็งมีรายได้ต่อเนื่องได้ยาวนาน เราจึงต้องหาวิธีเชื่อมโยงให้คนกลับมาชุมชน เช่นเรื่องการทอผ้า ถ้าหากมีนักท่องเที่ยวมาเห็นว่าผ้าหนึ่งผืนกว่าจะทอมาได้ลำบากอย่างไร ก็จะกระตุ้นให้เขาอยากได้ผ้าโดยไม่ต่อรองราคา การท่องเที่ยวเป็นการลงทุนที่ต่ำมาก จังหวัดศรีสะเกษสามารถใช้กีฬากับการท่องเที่ยวได้ และเป็นการลงทุนต่ำแต่ได้เงินมากเช่นกัน เพราะเมื่อมีคนมาแข่งกีฬา ก็ต้องมาพักมาทานอาหารและจะมีผู้ติดตามตามมาด้วยอีกหลายคน แรงกระเพื่อมจากการจัดงานอีเวนท์ต่างๆก็จะเรียกคนได้เช่นกัน ชุมชนจะเรียกเงินจากกระเป๋าเขาอย่างไร เมือง sport city ทำอย่างไรให้กีฬาเป็นอุตสาหกรรมกีฬา การท่องเที่ยวเป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัด ท่องเที่ยวชุมชนจะขายได้ทั้งวัฒนธรรมและประเพณี ทำอย่างไรให้ชุมชนมีรายได้ ให้ทุกคนคิดบูรณาการร่วมกัน ขอให้ช่วยกันคิดและจังหวัดจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้

น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า ททท.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และกระตุ้นกิจกรรมโดยใช้โครงการ Coolอีหลีม่วนใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม@สุรินทร์ ศรีสะเกษ เน้นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชน แยกขยะและให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้าและโครงการ เที่ยวแซ่บ@เมืองชายแดน กระตุ้นกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ชุมชน โดยเฉพาะสินค้า ผ้าพื้นเมือง อาหารถิ่น สำหรับกลุ่ม Gen Y วันทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ศรีสะเกษ ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่าปัญหาการท่องเที่ยวขณะนี้คือต่างคนต่างทำ จึงต้องการให้เครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบโดยมีการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง การท่องเที่ยวจึงจะยั่งยืน ซึ่งเครือข่ายการท่องเที่ยวจากอำเภอกันทรารมย์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอภูสิงห์ อำเภอวังหิน อำเภอปรางค์กู่ และอำเภอเมือง เพื่อต้องการผลักดันการท่องเที่ยวสู่ชุมชน เพราะแต่ละอำเภอเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปี แต่ต้องการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วยส่งเสริมการตลาดและต้องการให้ท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานต่อไป

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/caaMj0qVzFI

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษนำทีมเครือข่ายร่วมกับท่องเที่ยวกีฬาและททท.ดันการท่องเที่ยวสู่ชุมชน (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/376728