สสส.จับมือ นิเทศศาสตร์ มรรภ.รำไพพรรณี ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน

เปิดอ่าน 3,743 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

อาจารย์ดนัย โชติแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ หัวหน้าโครงการ และ อาจารย์ เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลพยาบาลพระปกเกล้า พี่เลี้ยงจาก สสส.อบรมให้ความรู้การส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านชากหมัน ตำบลข้าง อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านชากหมัน หมู่ 11 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดดังนี้

1.คืนข้อมูลจำนวนปลูกผักในชุมชนใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี 50 ครัวเรือน
2.อบรมและให้ข้อมูลความรู้การตระหนักผลของการใช้สารเคมีในการปลูกพืชและภัยจากการทานผักที่มีสารเคมีตกค้างโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลเขาสุกิม น.ส.วารินทร์ แสงศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3.คณะกรรมการและชาวบ้านร่วมกันกำหนดกติกาในการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมี (5 ชนิด) และการกินผักให้ได้400 กรัม/วัน

ซึ่งทาง สสส.และคณะนิเทศศาสตร์ จับมือกัน ในการพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการให้มีความรู้ และชาวบ้านชุมชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากการบริโภคผักที่ปลอดสารเคมี

ภาพ/ข่าว สุปราณี จันทบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สสส.จับมือ นิเทศศาสตร์ มรรภ.รำไพพรรณี ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/376681