ผอ.แขวงการทางตากที่ 2 และคณะ ตรวจดูความพร้อม ด่านพรมแดน 2 เมียวดี ก่อนเปิดสะพานมิตรภาพฯ 2-30 ต.ค.62 (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,716 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด และคณะได้เดินทางไป ที่ด่านพรมแดนแห่งที่ 2 จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของเมียนมาร์ แต่ดูความพร้อมด่านพรมแดนของฝ่าย เงินมาที่จังหวัดเมียวดีก่อนที่จะมีการเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 และด่านพรมแดนถาวรแห่งที่ 2 แม่สอดเมียวดี

จากการตรวจความพร้อมที่ด่านพรมแดนแห่งที่ 2 เมืองเมียวดี นั้นเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจเช็คความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดนและการอำนวยความสะดวกที่จะให้มีการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่ด่านพรมแดนแห่งที่ 2 ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ซึ่งในเบื้องต้นทางฝั่งจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องคุรุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ จากฝั่งไทย ก็ได้มีความพร้อมที่จะดำเนินการเปิดด่านพรมแดนแห่งที่ 2 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2552 แล้วเช่นกัน

โดยในเบื้องต้นสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 และด่านพรมแดนถาวร 2 แม่สอด-เมียวดี จะเปิดตั้งแต่เวลา 06.30 น.- 18.30 น. โดยจะให้บริการสำหรับรถบรรทุกสินค้าข้ามแดน ส่วนรถเล็ก และการข้ามแดนของประชาชน จะให้ใช้ที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ระหว่างเวลา 05.30 น.- 20.30 น.

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/A7SyVE2qnZw


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผอ.แขวงการทางตากที่ 2 และคณะ ตรวจดูความพร้อม ด่านพรมแดน 2 เมียวดี ก่อนเปิดสะพานมิตรภาพฯ 2-30 ต.ค.62 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/376611