ตร.ภูธรจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันตำรวจ ปี 62

เปิดอ่าน 3,702 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่17 ต.ค. 62 ที่บริเวณที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวันตำรวจประจำปี 2562 โดยมี พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี โดยมีกิจกรรม กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ และสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน และทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต

พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมา การปฎิบัติภารกิจในหน้าที่ของตำรวจ ประสบผลสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงานทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทั้งการอำนวยความยุติธรรม การพิทักษ์รักษาชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และอาชญากรรม การจัดระเบียบสังคม ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกนายได้ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่จนภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ได้พิจารณามอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น และโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือกิจการตำรวจ เพื่อประกาศยกย่องเป็นเกียรติประวัติ ทั้งในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน ด้านความประพฤติและระเบียบวินัยอีกด้วย

ทั้งนี้ ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลปฏิบัติงานดีแด่น และโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือกิจการตำรวจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ให้เกียรติมอบใบประกาศ เพื่อ เป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่

ภาพ/ข่าว ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร รายงานจากมุกดาหาร


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตร.ภูธรจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันตำรวจ ปี 62

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/376497