ส.ส. ฉลาด ขามช่วง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,385 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่(๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒)ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ ท่าน ส.ส. ฉลาด ขามช่วง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำในวันนี้พร้อมท่านธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด,ท่านอ้อยใจ ไชยรส ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัยโดยมีนายวิชัย ยุบลไสย นายกเทศมนตรีตำบลอัคคะคำ ได้กล่าวรายงานที่มาของงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำหลังใหม่ ดังนี้

เทศบาลตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ ขนาด ๕๑-๘๐คน งบประมาณ ๑,๘๔๙๐๐๐ บาทหนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ หลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ้คะคำ วันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ เมื่อวันที่๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ มีพนักงานครูเทศบาล จำนวน ๓ คนพนักงานจ้างตามภารกิจ ๓ คน มีนักเรียน ทั้งหมด ๓๒ คน ชาย ๑๙ คนหญิง ๑๓ คน เมื่อถึงได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ท่านนายกเทศมนตรีตำบลอัคคะคำได้เชิญท่านประธาน ท่าน ส.ส.ฉลาด ขามช่วงกล่าวเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กในวันนี้โตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นความสำเร็จของเด็กนักเรียนทุกคน ในครั้งนี้

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/kRy4ZokHSG0

ภาพ/ข่าว คณิต ไชยจันทร์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ส.ส. ฉลาด ขามช่วง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/376023