อ.ส.ค.​ จัดกิจกรรม “ตักบาตรนมสดครั้งที่6และธรรมะในฟาร์ม” เพื่อถายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

เปิดอ่าน 3,574 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 15ตุลาคม 2562​ 06.30น.​ ดร.ณรงค์ฤทธิ์​ วงศ์สุวรรณ​ ผู้อำนวยการ​ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)​เป็นประธานจัดกิจกรรมตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์ม​ ณ หน้าอาคารเอนกประสงค์ (ขาตาแป้น) อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี​ มีนายพลวรรธน์​ เทียนชัยมงคล​ นายอำเภอมวกเหล็กร่วมด้วยส่วนข้าราชการ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม​ พ่อค้า​ ประชาชน​ ได้กราบนิมนต์พระสงฆ์จำนวน​ ​99​รูป​ รับบิณบาตรรับนมสด​ จากนั้น​ ผู้อำนวยการ​อ.ส.ค.​ ประธาน จุดรูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ให้ศีล และพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายปัจจัยและปิ่นโตอาหารคาวหวาน จำนวน99 ชุดพระสงฆ์อนุโมทนามีการบรรยายธรรมะในฟาร์มภายใต้​ “คุณธรรมน้ำองค์กร”มีรศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาดี​ ผู้อำนวยการคุณธรรมร่วมบรรยาย

เนื่องด้วยในวันที่13ตุลาคม2562เป็นวันคล้ายวันสวรรคต​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดช​ มหาราช​ บรมนาถลพิตร​ ทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมจะทำบุญในการตับาตรนมสดเพื่อถวายเป็นราชกุศล​ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ​ เป็นอเนกประการแก่พสกนิกรชาวไทยและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอาชีพพะราชทานด้วย

อีกทั้งทางด้าน​ อ.ส.ค.​ มวกเหล็กกำหนดจัดงานการักบาตรนมสดเป็นแห่งเดียวในโลกและในประเทศไทยโดยจัดมาแล้วจำนวน5ครั้งในครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้ว​ ด้าน​อ.ส.ค.​ มวกเหล็ก​ จังหวัดสระบุรี​ พร้อมจัด”กิจกรรมตักบาตรนมสด” เพื่อสืบสานรักษาไว้ซึ่งประเพณีตักบาตรนมสดให้คงอยู่ต่อไป

ภาพ/ข่าว สมพงษ์ ปานรุ่ง รายงาน สระบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อ.ส.ค.​ จัดกิจกรรม “ตักบาตรนมสดครั้งที่6และธรรมะในฟาร์ม” เพื่อถายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/375866