ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,526 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 1 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีนายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมือง ผู้บริการและนำท้องถิ่นองค์การส่วนตำบลหมากเขียบ ให้การต้อนรับและร่วมมอบมอบเงินจำนวน 25,000 บาท ให้แก่นางประสาร โยธี แม่ของนายศุกร์ภักษร สมปักษ์ ผู้เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 สาเหตุ ได้ลื่นพลัดตกน้ำซึ่งบริเวณดังกล่าวมระดับน้ำสูงและไหลแรง พลัดร่างจมหายเสียหาย บริเวณลำห้วยสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจสอบแล้วว่า ในกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต ไม่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว จะได้รับค่าชดเชยเป็นเงิน 25,000 บาท โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้อนุมัติเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ดังกล่าว นอกจากนั้นครอบครัวของนายศุกร์ภักษร สมปักษ์ ยังจะได้รับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเงินค่าช่วยเหลือค่าจัดการ จำนวน 50,000 บาท และเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว กรณีเสียชีวิต จำนวน 30,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 80,000 บาท ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ จะได้ดำเนินการประสานกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป

ภาพ/ข่าว บุรทัศน์ ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/374203