ข่าวชัดเพื่อประชาชน แจกเพื่อผลประโยชน์ พ่อค้านายทุนรวย ประชาชนยากจนเหมือนเดิม

เปิดอ่าน 1,106 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ไม่มีรัฐบาลใด กล้าโรยเม็ดเงิน จำนวนนับพันล้านบาท ลงสู่ประชาชน เพียงเพื่อเรียกศรัทธาต่อรัฐบาลใจดีแจกเงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคและท่องเที่ยว ไม่นานก็หมดไป โยนเงินถมทะเล อย่างมีนัยยะ ที่คิดให้เงินชาวบ้าน ซึ่งประเด็นนี้ดูมีเงื่อนไขซุกซ่อนใต้พรมมากกว่า เงินพันล้านบาท สามารถนำไปบำรุงท้องถิ่นต่างๆ ยังประโยชน์มากในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แต่นำมาแจกเช่นนี้ ไร้สาระ

ในทำนองเดียวกัน ไม่มีใครปฏิเสธเงิน ทุกคนต้องการใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ในการยังชีพ รัฐบาลต้องชี้นำให้ประชาชนรู้จักทำมาหากินด้านสุจริต มิใช่ส่งเสริมให้ประชาชนคอยแบมือ รับแจกจากรัฐบาลเท่านั้น มันผิดอัตราทางความคิด

เม็ดเงินทุกบาท ต้องใช้ภายในกำหนด 1,000 บาท ถูกเทไปซื้อสินค้าต่างๆที่ใช้ในครัวเรือน เพียงชั่วครู่ ชั่วยามก็หมดไป เม็ดเงินจำนวนมากไหลสู่มือพ่อค้านายทุน เกิดผลกำไรมหาศาล ขณะที่ประชาชนยากจนเช่นเดิม พ่อค้า นายทุนร่ำรวยขึ้น จากการขายสินค้า ไม่นานจะเกิดความว่างเปล่า หลังสิ้นสุดโครงการถ้าเกิดขึ้นอีกยิ่งสอนให้ประชาชนไม่ทำกิน นอนคอยรัฐบาลหยิบยื่นเงินให้ ที่สุดพลเมืองขาดคุณภาพ ขี้เกียจทำงาน เพราะมีรัฐบาลช่วย ประเทศไม่พัฒนา สุดท้าย นำไปสู่การมีหนี้สิน ข้ามประเทศดั่งเคยเกิดมาแล้วในยุคฟองสบู่แตก

รัฐบาลมองเพียงว่า ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน เป็นการทำสิ่งผิดๆต่อภาคประชาสังคม อย่างไม่เคยมีรัฐบาลใดกล้าทำเช่นรัฐบาลนี้ ขนาดอยู่ภายใต้ความกดดัน เศรษฐกิจโลกกำลังถดถอย จริงอยู่รัฐบาลอาจได้รับคำชื่นชมในระยะสั้นๆเท่านั้น ไม่มีความยืดยาวในระบบสากล รัฐบาลกำลังหาเสียงเพิ่มด้วยการแจกเงินประชาชน โดยใช้หลักนโยบายเชิงกฎหมาย ทั้งๆที่ยังไม่มีการแถลงงบประมาณแผ่นดินปี 63 แต่รัฐบาลถลุงเงินไปแล้วกว่าพันล้านบาท

แม้จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานนั้น หาใช่อยู่ที่ภาคประชาชนจะคอยเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ ขึ้นอยู่ที่รัฐบาลไม่มีเอกภาพในการบริหารประเทศ ความยั่งยืนที่รัฐบาลคิดนั้นเป็นเพียงความฝันเท่านั้น การเป็นรัฐบาลต้องมองให้เห็นชัดว่า ไม่มีรมต.ใดเป็นนักบริหารเศรษฐกิจ ที่มองโลกก้าวไกล เพียงแต่ว่าเล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์เท่านั้น เมื่อประชาชนเริ่มเสื่อมศรัทธา รัฐบาลจึงคิดแสวงหาผลประโยชนเรียกศรัทธาคืน ด้วยการแจกเงินเพราะไม่มีวิธีอื่นใดของรัฐบาล ซึ่งเป็นความกล้าหาญของรัฐบาลที่นำเงินคงคลังมาแจกจ่ายประชาชน ที่สุดเงินจำนวนมหาศาลตกอยู่ในกำมือพ่อค้านายทุน รัฐบาลกำลังทำให้ประเทศเกิดข้าวยากหมากแพงอย่างเป็นรูปธรรม เพราะประชาชนไม่ทำมาหากิน คอยแบมือขอรับ

 

เงินจำนวนนี้อาจไม่มากมายอะไรในการดำรงชีพ แต่เพื่อซื้อความชื่นชมที่รัฐบาลกำลังก้าวเดินอย่างผิดพลาดในโครงการนี้ รัฐบาลกำลังหมิ่นประชาชนในเชิงนโยบาย ไม่สอนให้รู้จักทำมาหากินแล้ว ยังสอนให้คอยแบมือรับแจก เพราะต้องการเสียงประชาชนสนับสนุน อันเป็นการแก้คำพูดที่ว่าอยู่เพื่อไทยกระเป๋าตุง อยู่ลุงตู่กระเป๋าแฟบ คนที่คิดนโยบายโครงการนี้ดูถูกประชาชน เอาเงินพัฒนาประเทศมาแจก

สิ่งเหล่านี้ ทำให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีวิธีอื่นๆที่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว นอกจากการแจกเงิน ประเทศนี้กำลังต้องการการขับเคลื่อนพัฒนาในความหลากหลายมากมาย แต่ไม่ทำอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเพียงเสือในกระดาษชำระก้อนหนึ่งที่ไร้ค่าในความหมาย การแจกเป็นเงิน 1,000 บาทนั้น ทุกคนต้องการ มันมีค่าในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้ ใช้ดำรงชีพในระยะหนึ่ง แต่เมื่อเงินหมด สุดท้ายพ่อค้านายทุนร่รวยมหาศาลมากกว่าแต่ก่อน แต่ประชาชนก็ยากจนเช่นเดิม

โปร่ง พญาไม้


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง :   ข่าวชัดเพื่อประชาชน แจกเพื่อผลประโยชน์ พ่อค้านายทุนรวย ประชาชนยากจนเหมือนเดิม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/374130