อำเภอจังหารพร้อมการดูแลประชาชนที่ประสบภัยพิบัตรหลังน้ำลด (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,454 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ (9 ต.ค.62) ว่าที่ ร.ต.อาณพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอจังหาร 8 ตำบล ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนเกษตร(ทบก.01) 7,524 ครัวเรือน พื้นที่นาข้าว 76,339 ไร่ ส่งข้อมูลผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึง ธกส.7,496 ครัวเรือน พื้นที่ 74,872 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.50 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) เป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ เรื่องเกษตรกรผู้ประสพภัยพิบัตร มีนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจังหาร นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประสานงานกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจังหารลำน้ำชี ไหลผ่าน จากตำบลม่วงลาด ตำบลผักแว่น ตำบลดงสิงห์ ตำบลแสนชาติ ตำบลดินดำ ที่ลำน้ำปาว ไหลมาบรรจบกันที่ บ้านคุยค้อ พายุโพดุล ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ ระดับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง อำเภอศรีสมเด็จ น้ำจากเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ท่วมพื้นที่ทางการเกษตรนาข้าวได้รับความเสียหาย กว่า 5,000 ครัวเรือน พื้นที่ ประมาณ 26,000 ไร่ ภาครัฐเร่งให้ความช่วยเหลือ ทุกภาคส่วนอย่างเต็มความสามารถ โดยท่าน วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด

ทางด้านนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจังหาร กล่าวว่า ผมได้รับคำสั่งจากท่านวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด ให้ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอจังหาร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ย้ายมาจาก เกษตรอำเภอหนองพอก ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการทันที เพราะเข้าใจในสภาพพื้นที่ของอำเภอจังหาร พอสมควร โดย นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สำรวจความต้องการการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรหลังน้ำลดลง ทั้งเรื่องปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ส่วนหนึ่งคือต้องการทำนาปรัง ประชาชนต้องการข้าวไว้เพื่อบริโภค ตนเองจะประสานงานกับ ชลประทานร้อยเอ็ด กรมชลประทาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และเรื่องน้ำต้นทุน พร้อมดำเนินการทำนาปรังทันทีหลังน้ำลดลง คือหว่านข้าวตามน้ำลดหากปัจจัยการผลิตพร้อม คือ น้ำ เราจะดูและพี่น้องเกษตรดุจญาติมิตร

ภาพ/ข่าว คณิต ไชยจันทร์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอจังหารพร้อมการดูแลประชาชนที่ประสบภัยพิบัตรหลังน้ำลด (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/373909