โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ หนุ่มใหญ่ไฟแรง นักวิชาการมือหนึ่งเมืองย่าโม (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,503 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมา เมื่อเวลา 10.30 น. วันพุธที่ 9 ตุลาคม2562 คณะครูและนักเรียน กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนอังกฤษเข้ม(IEP) โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ร่วมต้อนรับนายมานะ ครุธาโรจน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมาคนใหม่

นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมาคนใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ร่วมเดินทางมาส่ง เมื่อถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ได้วางพวงมาลัยดอกไม้ กราบไหว้บูชาสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน คณะครูและนักเรียน กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนอังกฤษเข้ม(IEP) โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ยืนรอให้การตอนรับ ตลอดทางกว่า 500 คน ก่อนเข้าห้องประชุม
ส่วนบรรยากาศภายในงาน นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมาคนใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการกล่าว คำตอนรับและแสดงความยินดี ต่อมานายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2พร้อมด้วย นายเผด็จศึก โชติกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 1 ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้นคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 1และ2 เครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนอังกฤษเข้ม(IEP) โรงเรียนเมืองนครราชสีมา พร้อมใจร่วมแสดงความยินและมอบของที่ระลึก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และรอยยิ้มแห่งความสุขของทุกคน

ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่มีผู้มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ต่อจาก นายธนกฤต กีรติเกริกไกร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ที่ถือว่าเป็นนักพัฒนามือสะอาด ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2562 ในส่วนของนายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จบการศึกษาระดับ ปริญญาโทสาขา บริหารการศึกษา ก่อนจะย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา เคยเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา จำนวนนักเรียน 862 คน ครูผู้สอน34 คน ถือว่าเป็น นักบริหารสายนักวิชาการมือหนึ่งระดับต้นๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา ที่มีชื่อในเรื่องการเสียสละ ทุ่มเท บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกัน แบบเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ จึงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

ภาพ/ข่าว อำนาจ อภัยภักดี นครราชสีมา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ หนุ่มใหญ่ไฟแรง นักวิชาการมือหนึ่งเมืองย่าโม (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/373889