กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

เปิดอ่าน 3,460 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ส่งเสริมเยาวชนประพฤติดี ปฏิบัติดี ส่วนงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ กำหนดระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 24 มีนาคม 2563

ที่ หอประชุมรำไพภักดี ม.ราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ว่าที่เรือโท เอกชัย กิจเกศา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีร่วมพิธี รับทุน การศึกษา ที่ พระครูประดิษฐ์ศาสนการ หรือหลวงปู่นงค์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินท์ ประธานที่ปรึกษากองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง เป็นประธานสงฆ์ เมตตาเป็นตัวแทนของกองทุนฯ มอบทุนให้แก่นักศึกษา พร้อมแสดงพระธรรมเทศนา ให้ความรู้แก่นักศึกษาเข้าถึงหลักธรรมพระพุทธศาสนาที่เป็นแก่นแท้สร้างความสงบสุขแก่มวลมนุษย์ มีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่การงาน การศึกษาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตนเองและประเทศชาติ

โดยครั้งนี้ กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงได้มอบทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรีให้โอกาส ให้กำลังใจ เยาวชน นักศึกษาที่ประพฤติดี ตามโครงการ คุณธรรม นำชีวิต จำนวน. 100 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และในปีนี้ กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงได้นำเงินจากผู้มีจิตศรัทธาและรายได้จากการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงมาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน เยาวชน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ได้มีโอกาสทางการศึกษาแบ่งเบาภาระครอบครัวรวมกว่า 2 ล้านบาท อีกทั้งได้มีการจัดประกวดการแข่งขันทางธรรมะเพื่อเสริมส่งให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้และร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป สำหรับงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีในปี 2563 กำหนดจัดงานประเพณีในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 24 มีนาคม 2563 เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักแสวงบุญได้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกฎ เป็นเวลา 60 วัน และกำหนดบวชเนกขัมมะบารมี ชี พราหมณ์ในระหว่างวันที่ 18 – 23 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/373813