“จำรูญศักดิ์” รองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการสร้างอุโมงค์ถนนบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง

เปิดอ่าน 132 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

วันนี้เมื่อเวลา 14.00น.นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย รองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการสร้างอุโมงค์ถนนบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง จับประเด็นการเขียนป้ายของโครงการที่สร้างความสับสนให้กับพี่น้องคนอุบลทั้งจังหวัด ด้วยประเด็นที่เห็นตามข้อมูลอันสำแดงต่อพี่น้องประชาชนบริเวณสะพานข้ามลำมูลน้อย ด้วยประเด็นที่เกิดขึ้นป้ายแสดงบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ลข 231 กลับทางหลวง 23 สี่แยกดงอู่ผึ้งและทางคู่ขนานระยะ 4060 เมตร ตามอักษรที่ปรากฏบนป้ายโครงการระบุค่อนข้างอย่างชัดเจนในส่วนของงานที่ทำ แต่สิ่งที่ประชาชนได้พบเห็นเป็นปรากฏทราบว่ามีการรื้อถอนตัดถอนต้นไม้รวมไปถึงท่อระบายน้ำที่ยังไม่หมดสิ้นสัญญาของงานที่ใช้งบประมาณเดิม และอยู่ในขั้นตอนกำลังเคลียร์ริ่งวางท่อระบายน้ำใหม่ประเด็นที่ต้องนำเรียนสอบถามไปยังสำนักงบประมาณรวมไปถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักนายกรัฐมนตรี

นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย ได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวว่าบริเวณสี่แยกวนารมย์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแยกมีอยู่ในสัญญาหรือไม่และช่วงในการรายงานขอใช้จ่ายงบประมาณมีอยู่ในเอกสารการขอใช้งบด้วยหรือไม่อีกทั้งประเด็นที่บริเวณสี่แยกวนารมย์ได้มีการวางท่อระบายน้ำและท่อลอดใต้ถนนซึ่งยังไม่หมดสิ้นสัญญาแต่ในขณะนี้ทราบแล้วปรากฏว่ามีการรื้อถอนท่อระบายน้ำ เดิมออกซึ่งหากมองว่าไม่มีอยู่ในสัญญาของการก่อสร้างและมีปริมาณการควบคุมงานกำหนดไว้ในการก่อสร้างการรื้อถอนของเดิมที่ยังไม่หมดสิ้นสัญญาจึงนำเรียนสอบถามไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลและรับผิดชอบว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายของทางภาครัฐหรือไม่ จึงได้เข้าพบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำเรียนให้สอบถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว อีกครั้งจะติดตามไปที่สำนักงบประมาณแผ่นดินรวมไปถึงการขอเข้าพบ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบได้ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมไปถึง อธิบดีกรมทางหลวงเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงานการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือไม่และบริเวณที่มีการเคลียร์ริ่งโดยการตัดต้นไม้และการปิดกั้นจราจรรวมไปถึงการรื้อถอน เป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือไม่และการรื้อถอนทอดซึ่งอยู่ในระยะการรับประกันเป็นการทำสัญญางานและควบคุมงานโดยการว่าจ้างของเทศบาลนครอุบลราชธานีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

จากประเด็นที่เกิดขึ้นจะเจาะลึกในข้อมูลเพื่อนำมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่ง และเรื่องดังกล่าวจะนำเรียนสอบถามไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องหรือไม่

 

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “จำรูญศักดิ์” รองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการสร้างอุโมงค์ถนนบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/373719