khaochad.com

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร(ส.ป.ก.ยโสธร) ออกศูนย์บริการประชาชนให้ความรู้งานปฏิรูปที่ดิน และมอบ ส.ป.ก.4-01จำนวน 31 ราย

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร(ส.ป.ก.ยโสธร) ออกศูนย์บริการประชาชนให้ความรู้งานปฏิรูปที่ดิน และมอบ ส.ป.ก.4-01จำนวน 31 ราย พร้อมนำความรู้ ระเบียบการโอนสิทธิและรับมรดกสิทธิ และสิทธิหน้าที่ของเกษตรกร

วันนี้(9ต.ค.62) นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวจริยา วงศ์วีระ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยนายเนติ หาญชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย ออกศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้ความรู้เรื่องงานปฏิรูปที่ดิน การโอนสิทธิและรับมรดกสิทธิ สิทธิหน้าที่ของเกษตรกร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ.วัดสระไตรนุรักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยมีนายวิชาญ ปีนะเก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ และนางสาวอิศฎาพร ใจใหญ่ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

พร้อมกันนี้ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 แปลงเกษตรกรรม และแปลงที่อยู่อาศัย ให้แก่เกษตรกร จำนวน 31 ราย ในพื้นที่ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล นอกจากนี้คระยังได้มอบถุงยังชีพแทนความห่วงใยให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ น้ำท่วมแปลงเกษตรกรรม จำนวน 25 ราย ทั้งนี้โดยมีนายประภาส คำน้ำเที่ยง ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร (คปจ.ยโสธร)ให้การประสานงานในการดำเนินงาน อีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิ่มนวล มานาดี รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *