กิจกรรม กาแฟยามเย็น ในชื่อ กาแฟ ฝันดี เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน

เปิดอ่าน 3,139 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงพลังงานในจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม กาแฟยามเย็น ในชื่อ กาแฟ ฝันดี เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

วันที่ ( 7 ต.ค.62 ) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวลลอดจ์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม กาแฟยามเย็น ในชื่อ กาแฟ ฝันดี ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงพลังงาน ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร และพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการโดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง และ สนุกสนาน

โอกาสนี้ได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในจันทบุรี ประกอบด้วย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี สรรพากรพื้นที่จันทบุรี ผู้บังชาการเรือนจำจังหวัด พลังงานจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และ รองผู้อำนวยการพิเศษ 3 องค์การบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน ขณะที่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ผู้ร่วมงาน และช่วยขยายผล เชิญชวนร่วมสมัครกิจกรรม วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ธันวาคม 2562 ณ คลองภักดีรำไพ รายได้สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า และ มีเหรียญที่ระลึกสวยงามควรค่าแก่การเก็บรักษา โดยสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง สำหรับการจัดกิจกรรมกาแฟสัญจรจะจัดเป็นประจำทุกเดือน สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นปัญหา ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป และครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ และสำนักงานพระพุทธศาสนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กิจกรรม กาแฟยามเย็น ในชื่อ กาแฟ ฝันดี เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/373102